Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337785 .

Woord van de Pastoor

Tom Dice, kruis en mariabeeldje

De Belgische inzending voor het Eurovisiesongfestival heeft het dit jaar verder gebracht dan de afgelopen zeven jaar. Voor het eerst in zeven jaar mocht een Belgische deelnemer naar de finale. Iedereen blij met Tom Dice, die uiteindelijk zesde werd met zijn liedje “Me en my gitar”. http://www.youtube.com/watch?v=2woGLYqLq1o

Toen ik dinsdagavond naar de halve finale keek, vielen me 2 dingen aan Tom Dice op. In de vooraankondiging maakte zich een kruisteken voor hij met zijn liedje begon. In de mediaberichten hoorde ik dat er eerder deze week lichte paniek was geweest. Tom Dice was zijn geluksbrenger kwijt. “Het Mariabeeldje dat ik van mijn moeder heb gekregen wil ik voor geen goud missen. Gelukkig vond ik het terug tussen de lakens van mijn bed”, zei de zanger.
In een interview http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GTA2QRDR5 afgelopen zaterdag antwoordde hij op de vraag “Doe je iets speciaals als je straks het podium opstapt ?”: 'Ik heb altijd mijn Mariabeeldje bij. Het zit in de zak van mijn kostuumjas. Ik kan het absoluut niet missen. Ik ben het hier één dag kwijt geweest, en ik had bijna een ander beeldje laten overkomen vanuit België. En voor ik het podium opga, maak ik nog een kruisteken en zeg ik bij mezelf: Nu ligt het in Uw handen.'

Het kruis en het Mariabeeldje, twee dingen die deze jonge zanger ziet als zijn geluksbrengers. Sommigen zullen het als bijgeloof typeren om een kruis te maken voor een grote prestatie, je ziet het bij sportmensen ook wel eens. En medailles en beeldjes zijn er wel meer die het bij zich dragen maar eigenlijk is het ook niet zo vreemd.

Het Kruis is het teken van ons geloof. In geen teken kunnen we meer kracht ontvangen als in het teken van het kruis. Het doet me denken aan de woorden uit de eerste Korintiërbrief hoofdstuk 1 vers 18: “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God”. Door het kruis en de verrijzenis van de Heer zijn we verlost, hebben we een onverbrekelijke vriendschap met God, is er vergeving van zonden en eeuwig leven. Mogen we op die kracht dan geen beroep doen als we voor een groot iets staan? In de eerste twee verzen van het twaalfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief wordt geschreven over “vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.”

Het meedragen van een Mariabeeldje is een vertrouwen op de moederlijke voorspraak van Maria. We hebben allemaal een moeder hier op aarde. We hebben ook een Moeder in de Hemel, de Moeder van Jezus. Hij heeft Zijn Moeder als moeder gegeven aan allen die in Hem geloven. De woorden die Hij tot Maria sprak: “Vrouw, ziedaar Uw Zoon”, blijven ook vandaag voor ons, gelovigen, gelden. Het is begrijpelijk als men een zichtbaar iets als een Mariabeeldje bij zich draagt als een teken van de moederlijke nabijheid van Maria. Elk kind voelt zich veilig als moeder bij hem is, zo mag het ook voor een gelovige zijn.

Het Kruis en Maria’s voorspraak mogen ook voor ons een kracht en sterkte zijn.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

PRIESTERWIJDING: http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?ref=500&class=item&item=2665