Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337780 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij Kerstmis 2009

Het Katholiek Nieuwsblad van 11 november 2009 meldde: “Miljoenen moslims nu christen”. Volgens de officiële statistieken bestaan ze niet, maar in de Arabische en islamitische wereld is sprake van een grote golf bekeringen tot het christendom. “Er voltrekt zich een ramp binnen de islam”, zegt een islamitische leider die zich zorgen maakt. In Soedan stoot de wreedheid van het islamitische regime tegen christenen vele moslims af, 800.000 van hen werden christen. In alle Arabisch-islamitische landen is evangelisatie verboden en wordt bekering tot het christendom wettelijk bestraft. Bekeringen worden dan ook niet officieel geregistreerd en velen durven er niet openlijk voor uit te komen. Ook in Europa niet: volgens Magdi Allam, de Egyptische moslim die in de paaswake van 2008 door de paus werd gedoopt, is er in het continent een “nieuwe catacombenkerk” ontstaan. http://www.katholieknieuwsblad.nl/archief/Kort/2009/11/11/Miljoenen_moslims_nu_christen

Aan dat artikel moest ik denken in deze tijd naar Kerstmis. Velen zullen in de komende kerstdagen naar de kerk gaan, een bezoek brengen aan een kerststal in de buurt, zelf een kerststal in hun huis zetten. Kerstmis is niet een feest waarop men denkt aan een verhaal over een man en een vrouw die ergens ver van huis een kindje kregen en waarbij heel wat aparte dingen gebeurden met een soort elfjes, arme sloebers en koningen die op bezoek kwamen. Kerstmis gaat over God die wil dat we gelukkig worden en zijn ! Wie wil geen gelukkig mens zijn ? Kerstmis is het feest wat ons daartoe heel uitdrukkelijk uitnodigt: met het Kind in de Kribbe, God die mens werd voor ons, word je gelukkig !

Precies dat is Kerstmis: niet op de eerste plaats de gezellige lichtjes, de verlichte kersthuisjes, veel eten en drinken en gezelligheid. Kerstmis is stil staan bij het Kind in de kribbe. Niet zomaar een kind maar Jezus, de Christus, de Zoon van God. Het Kind in de kribbe wordt meestal afgebeeld als een kind met de armpjes open. Dat is niet toevallig. Het Goddelijk Kind met de armpjes open vraagt aan elke voorbijganger om Hem – symbolisch natuurlijk ! - uit de kribbe te halen en Hem je nabijheid te schenken, Hem toe te laten in je hart en in je leven. Die open gespreide armpjes van het kind, God die zich klein maakte voor jou, kunnen je niet onverschillig laten: laat je Hem toe of niet, neem je Hem uit de kribbe of niet ? Als je Hem toelaat in je hart en je leven, dan heb je echte vriendschap met God, dan kun je vergeving van zonden krijgen, dan zal je leven over de grens van dit leven. Het Kind uit de Kribbe laat ons weten dat we door God gewild, bemind en geliefd zijn. Dat is de reden waarom we overal kerststallen neerzetten, dat is de betekenis waarom we elkaar een “Zalig Kerstfeest” toewensen.

Met Kerstmis luiden we uitgebreid onze klokken, we zetten onze kerkdeuren wijd open, we hebben vele plechtigheden. Die zijn er ook voor allen uit onze parochies. Voor onze trouwe gelovigen, opdat hun geloof in Hem, God-met-ons, versterkt mag worden. Maar ook voor hen die we niet zoveel zien en voor hen die we nog nooit hebben gezien, ons geluk in Hem gunnen we ook aan hen en we heten hen welkom. Elke dag ontdekken zovele mensen Jezus Christus, in Arabisch-Islamitische landen maar ook in onze Westerse wereld. Het geluk met Hem te leven, nu en in Eeuwigheid, dat gunnen we elk. Kerstmis kan daar een mooi begin in zijn, voor elk van ons, wie we ook zijn. Zalig Kerstfeest !

Uw priester en pastoor A. Penne.

OVERZICHT VAN DE KERSTVIERINGEN IN BERGEIJK-LUYKSGESTEL
http://www.rk-bergeijk.nl/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=333

BENOEMING PRIESTERRAAD
Mgr. Hurkmans benoemde Pastoor Penne tot lid van de priesterraad van het bisdom ’s-Hertogenbosch, voor een periode van vijf jaar.
http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=2508
en
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID698773_FJaar2009.html