Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 337781 .

Woord van de Pastoor

Jezus of Barabbas ?

Als ik naar films kijk over het lijden en sterven van Jezus, dan vind ik het altijd een ontroerend stukje als Pilatus aan de menigte vraagt wie hij moet vrijlaten: Jezus of Barabbas ? Alle vier de evangelies vertellen ons dat verhaal dat Pilatus tijdens het proces tegen Jezus de menigte aanbood om aan een gevangene de vrijheid te geven. Het was blijkbaar een gebruikelijke gunst van de Romeinse gouverneur ter gelegenheid van het joodse paasfeest. Dat jaar mocht de menigte kiezen tussen de welbekende oproerkraaier en moordenaar Barabbas en Jezus. De evangelist Marcus zegt over Barabbas: “Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord.” (Marcus 15,7) De straf die op gewelddadig verzet stond was de dood door kruisiging. Ook al vertelt het evangelie ons verder niets meer over die Barabbas, hij was waarschijnlijk een lid van de sicarii, een militante joodse vrijheidsbeweging die de Romeinse overheersers met geweld uit Judea probeerde te verdrijven. Volgens de evangelist Matteüs droeg Barabbas ook de voornaam Jezus, een voornaam die in die tijd veel voorkwam. Pilatus vroeg dus aan de menigte van Jeruzalem wie hij moest vrijlaten: “Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?” (Matteüs 27, 17)
We weten allemaal hoe het verhaal is afgelopen. Op aandringen van de hogepriesters en de oudsten van het volk riep de menigte dat Jezus moest worden terechtgesteld en Barabbas moest worden vrijgelaten. Ik vroeg me altijd af: hoe hebben ze dat toch kunnen doen ?

Als we in de komende dagen het lijden, sterven en verrijzen van Jezus gaan gedenken, dan wordt aan elk van ons gevraagd wat wij zouden roepen moesten wij in die menigte van Jeruzalem staan. Zou ik roepen “Barabbas” of “Jezus” ? Die dagen rond Pasen stellen me de vraag voor wie ik kies. Misschien vinden we dat een rare vraag, wie dit woordje leest is wellicht een overtuigd christen maar toch stel ik die vraag. Jezus of Barabbas ? Wie is voor mij degene die me echt vrijheid en echt leven schenkt ? Is dat werkelijk Jezus of iemand anders ? Als ik denk aan wie voor mij echt een voorbeeld is van hoe ik mijn levensweg moet gaan, is dat Jezus of heb ik een ander idool ? Ik zie bij huisbezoeken tegenwoordig meer Boeddhabeelden dan kruisbeelden…Breng ik in praktijk wat betreft mijn keuze voor Jezus ? Wie kan al mijn zonden, al mijn tekortschieten en angsten van me wegnemen ? Is dat de gekruisigde en verrezen Jezus in een vertrouwvol gebed en in de Sacramenten of ben ik hopeloos op zoek naar andere mogelijkheden ? Zoek ik bevrijding in yoga en reiki en andere dingen ? Wat is mijn geloof wanneer de dood mijn leven hier beëindigt ? Is dat het Eeuwige Leven wat Jezus Christus mij belooft wanneer ik in Hem geloof of zoek ik het bij reïncarnatie of eeuwige jachtvelden ?
Jezus of Barabbas…Het blijft een actuele vraag. Wat is mijn antwoord ? Zalig Pasen !
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.