Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 126446.

Nieuws > Parochienieuws Galmaarden

LITURGISCHE VIERINGEN


 


Zaterdag 21 november


17.30 u. Straatviering voor de levende en overleden bewoners van de Paulusstraat


Eerste Jgt. van Palmyre Deteye


Jgt. Isidoor Deherder en ouders, Petrus Vlassenbroek en echtgenote en dochter


Voor Arthur Vanaudenhove en echtgenote Mariange Hoogstoel, ouders en schoonouders


Jgt. Joseph Criquielion en echtgenote Margerite Deleroux, dochter en schoondochter


Voor familie Matthijs-Merckaert (Vr.B.)


 


Zondag 22 november


14.00 u. Doop van Luca Noppe


 


Dinsdag 24 november


9.00 u. Mis voor Antoine Le Roy


 


Vrijdag 27 november


9.00 u. Mis ter ere van Maria, Rosa Mystica en de H.Paus Johannes-Paulus II uit dank voor een genezing (3/5)


 


Zaterdag 28 november


17.30 u. Voor de levende en overleden bewoners van de Rodestraat (straatviering)


Eerste Jgt. van Gaston De Braekeleer


Jgt. Hector Molderez en echtgenote Paula Leirens


Voor Hypoliet Leirens en echtgenote Clementine Faut (Vr. B.)


Voor Hilda De Grem, Theophile Rampelberg en echtgenote Maria Reygaerts en de gezusters Reygaerts Emma, Julie en Clementine


 


Dinsdag 1 december


9.00 u. Voor overleden parochianen (Vr. B.)


20.00 u. Aanbidding


 


Vrijdag 4 december


9.00 u. Mis voor Philemon Stradiot en familie


 


Zaterdag 5 december


17.30 u. Eerste Jgt. van Simonne Delauw


Voor Jan-Baptist Borremans en echtgenote Lydie Depelseneer (Vr. B.)


 


Dinsdag 8 december


9.00 u. Voor overleden parochianen (Vr. B.)


20.00 u. Aanbidding


 


PAROCHIENIEUWS


 


BOND ZONDER NAAM


De nieuwe Bond Zonder Naam-kalenders zijn aan 10 euro te verkrijgen bij Myriam Prové-Vanvolsem, Tasseniersstraat 1 te Galmaarden (tel. 054 58 92 17).


 


 


OPENING HEILIG JAAR, OOK IN GALMAARDEN


Op dinsdag 8 december, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, zal Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar, het Jaar van de Barmhartigheid, openen. Ook de parochiegemeenschap van Galmaarden wil zich aansluiten bij dit gebedsmoment en een bijzonder teken stellen.


Er zal een Mariaal Gebedsmoment plaats vinden op dinsdagavond 8 december om 19 00 u. aan de H.Kruiskapel, op de hoek van de Bergstraat en de Watermolenstraat. Vanaf dat moment zullen we ook de kapel ieder dag van ’s morgens tot ’s avonds openstellen en zal er gelegenheid zijn om er te bidden en een kaarsje aan te steken, net als in de kapel van de Hoogstraat.


Iedereen is van harte welkom op dit gebedsmoment en we hopen op deze manier ook te voorzien in een behoefte van een aantal parochianen om in een geopende kapel te kunnen bidden.