Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 283168 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 9 december
09.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Julia Dauw en Felix Wolfs
Luc Wierinckx
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van de Bruul

zondag 16 december
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Liza Van Horebeek

OP DE HELFT VAN DE ADVENT – VIERING MET ONZE VORMELINGEN
Aanstaande weekend, zaterdag 15 en zondag 16 december, vieren we de derde zondag van de advent. We noemen die zondag “zondag Gaudete”, het verwijst naar de intredezang “Verheugt u in de Heer”, we zitten dan op de helft van de advent. Het is een bijzondere zondag vanwege de liturgische kleur: de priester draagt dan een roze kazuifel. Door het paarse van de advent begint het licht te schijnen van Kerstmis en daarom dragen we de roze kleur.
We vieren zondag Gaudete met onze vormelingen. Op zaterdag 15 december om 17.30 uur met de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19 uur met de vormelingen van Holsbeek in de Sint-Mauruskerk in Holsbeek. Op zondag 16 december om 10.30 uur vieren we het met de vormelingen van Nieuwrode in de kerk van Nieuwrode.
In de vieringen van dit weekend wordt ook een collecte gehouden voor Welzijnszorg, ze maken werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

BOETEVIERING EN PERSOONLIJKE BIECHTGELEGENHEID ROND KERSTMIS
Rond de grote feesten van ons geloof is het een goed gebruik om boetevieringen te houden en persoonlijke biechtgelegenheid aan te bieden. Dat willen we doen op woensdagavond 19 december in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Om 19 uur is er een Heilige Mis met boeteviering. Na de Mis is er gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, tot 20 uur.

KERSTVIERINGEN 2018
We zitten midden in de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.
Om u tijdig te kunnen voorbereiden, geven we nu al even de tijdstippen mee waarop de kerstvieringen in onze parochiefederatie zullen plaatshebben.
Op maandag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – dinsdag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.


RADIO MARIA WORDT ZEVEN
Op woensdag 12 december viert Radio Maria zijn zevende verjaardag. Heel wat van onze parochianen zijn vertrouwd met Radio Maria. Twee keer in de week, op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 uur wordt vanuit de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de Mis uitgezonden en zo zijn wij even de grootste parochie van Vlaanderen.
Deze zevende verjaardag wordt gevierd en iedereen is van harte welkom in de feestmis in de kerk waar ook de studio’s zijn, aan het Sint-Reneldisplein 23 in Leuven - Egenhoven. De Mis begint om 19.00 uur. Onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, is hoofdcelebrant. Daarna is er een receptie voor iedereen.
Van harte welkom!

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 15 en 16 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal gezien hebt u als abonnee op Kerk en Leven onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2019.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 7 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2019 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.


UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Gods Zegen voor hun toekomst.

KORTRIJK-DUTSEL OP YOUTUBE
Wist je dat er op YouTube een en ander terug te vinden is over onze parochie? Ga eens naar www.youtube.com en tik ‘alfcoo’ in. En je zult filmpjes terugvinden over o.a. de restauratie van de kerk in 2013-2014, over Palmzondag en Pasen 2017, over Ziekenzorg, enz.
Met dank aan Alfred Coosemans die hiervoor zorgde!

GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR MAURITS COOMANS
Tijdens de jaarlijkse Sint-Catharinaviering op zaterdag 24 november kreeg Maurits Coomans in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel het Gouden Sint-Romboutskruis opgespeld. Maurits kreeg deze kerkelijke onderscheiding van Kardinaal De Kesel vanwege zijn jarenlange inzet voor de parochie Kortrijk-Dutsel. Hij was koster van de Sint-Catharinakerk van 2000 tot 2016. Van rond het jaar 1970 tot in juni 2017 was hij er ook collectant.
Alles wat met het kerkgebeuren van Kortrijk-Dutsel te maken heeft, deed hij. Naast alles klaarzetten voor de plechtigheden was er ook het onderhoud van de klokken, het luiden van de klokken, gedachteniskruisjes maken, enz. ….
Maurits was ook lid van de kerkfabriek.
De parochie van Kortrijk-Dutsel is hem oprecht dankbaar voor zijn jarenlange inzet.


OKRA 55+ - Kortrijk Dutsel
De seniorenborrel op vrijdagavond was fijn om erbij te zijn. We waren met een talrijke groep mensen uit Kortrijk Dutsel en we dronken er een glaasje rode of witte wijn of een fruitsap. Heerlijke versnaperingen deelden we met z'n allen en wat later presenteerde men ons een heerlijk stuk taart. Iedereen trok goedgeluimd naar huis.
Op woensdagnamiddag 28 november kwamen onze leden naar de gildezaal voor de maandelijkse bijeenkomst. Wat koud en guur buiten, maar binnen was het warm en gezellig. Na een uurtje praten en enkele rustige turnoefeningen, aanschouwelijk gebracht door onze voorzitster, was er tijd om samen te kijken naar fragmenten van
vroegere televisieprogramma's zoals Jeroom en Benzamien, Echo, Penelope, De Wies Andersenshow en Bart Peeters als Cas Goossens.
Daarna werd er flink gegeten van het gebakken spek met eieren. En als dessert kregen we van de Sint een lekkere speculaas.
Maak het thuis gezellig, warm en licht want de Advent is reeds halfweg. Bij mooi en minder mooi weer kan je steeds mee op stap op de wekelijkse wandelingen op donderdag.
Graag zie ik jullie terug op het kerstfeest van woensdag 12 december om 12.00 uur in de gildezaal.
(IvdB)