Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 264388 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

donderdag 22 februari
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

zondag 25 februari
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
François Caes
Misdienaars: Oliver Donckers en Sam Coenen

maandag 26 februari
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

donderdag 1 maart
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

zondag 4 maart
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Alfons Grammet

maandag 5 maart
van 20.00 tot 21.00 u: Eucharistische aanbidding
21.00 u: Kerkelijke dagsluiting

woensdag 7 maart
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis HH. Perpetua en Felicitas
H. Mis ter ere van de H. Catharina voor een genezingINFORMATIEAVOND VORMING PASTORALE ZONE HOLSBEEK
Sinds enkele jaren loopt in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen het project ‘Nieuwe Wegen Banen’. Wijlen Mgr. Lemmens wilde hiermee een aanzet geven om onze pastoraal in opzet en structuren voor te bereiden op de toekomst. Dit onder andere door de uitbouw van pastorale zones, waar pastores en leken de handen in elkaar slaan om aan de Kerk van de toekomst te werken.
Nieuwe Wegen Banen en de uitbouw van de pastorale zones is niet een zoveelste aanpassing van structuren, maar vertrekt van de vraag “wat kunnen en moeten we vandaag doen, om over tien, twintig jaar nog Kerk te zijn in deze gemeente? Waar moeten we nu aan denken, welke stappen moeten we nu al zetten?”.

We nodigen geïnteresseerden graag uit voor een eerste meer algemene informatieavond over het project ‘Nieuwe Wegen Banen’ en pastorale zones.
De avond wordt ingeleid door Dirk Claes, medewerker van het Vicariaat in Mechelen en heeft plaats op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof, Kerkplein 1 – 3220 Sint-Pieters-Rode.
Van harte welkom.

FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 2 maart komt de Federatieploeg samen om 14.00 uur in de pastorij van Holsbeek Sint-Maurus.

VORMELINGEN OP BEZOEK IN AVERBODE
De kandidaat-vormelingen van onze federatie gaan op zaterdag 3 maart op bezoek in de Abdij van Averbode. Er vertrekt een bus om 10.00 uur aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus en die bus stopt aan de drie andere kerken, om zo verder naar Averbode te rijden.
In de abdijkerk zullen we samen met de kloostergemeenschap eucharistie vieren en kennis maken met het kloosterleven. Rond 17.00 uur zijn we weer terug in onze parochies. Ouders en jongeren ontvangen hierover ook een mail.

Averbode ontstond rond de abdij van de 'witheren'. Eeuwenlang bepaalde de norbertijnenabdij het ritme van de omliggende gemeenschap.
Graaf Arnold II van Loon stichtte rond 1134 een dubbelabdij aan de grens tussen zijn graafschap en het hertogdom Brabant. Dubbelabdijen waren religieuze gemeenschappen onder leiding van een abt of abdis voor zowel mannen als vrouwen, een vorm die bij de norbertijnen geleidelijk zou verdwijnen. Uiteindelijk verhuisden de dames uit Averbode naar een eigen abdij in de omgeving van Roermond.
Het middeleeuwse poortgebouw stamt uit de veertiende eeuw, daarmee is dit het oudste gedeelte van het complex. Bij de bouw werd ijzerzandsteen uit de buurt gebruikt. Naast de grote poort kan je nog altijd het 'armengat' zien dat gebruikt werd om voedsel uit te delen aan iedereen die een beetje steun kon gebruiken.
In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg de abdij haar huidige uitzicht, met de prachtige abdijkerk van Jan van den Eynde. De barokkerk vraagt om aandacht op het binnenplein, maar ook aan de horizon, waar de hoge toren de abdij in het landschap markeert. De spiegelvijver in het midden van het binnenplein biedt bezoekers een andere kijk op de blikvangers rond het binnenplein.
(GN)

OUDERAVOND VORMSEL
De ouders van onze kandidaat-vormelingen worden op maandag 5 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode verwacht voor een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de praktische afspraken voor de dagen van het vormsel. Ook deze uitnodiging mogen de betrokken ouders in hun mailbox verwachten.
(GN)

BEDEVAART NAAR SINT-JOZEF LEUVEN
De maand maart is toegewijd aan de heilige Jozef. Vanouds gaan vele parochies tijdens die maand op bedevaart naar Sint-Jozef in Leuven, waar het nationale heiligdom zich bevindt. Het Sint-Jozefheiligdom ligt aan het Damiaanplein in Leuven.
Als parochies van de Federatie Holsbeek willen we dan ook op bedevaart naar de Heilige Jozef in Leuven gaan op maandag 12 maart. Om 11.30 uur is er de Eucharistieviering en om 14.30 uur is er het lof, waarin Pastoor Penne zal voorgaan. Vanwege de kleine afstand, gaat elk op eigen gelegenheid en wordt er vanuit de Holsbeekse parochies geen vervoer georganiseerd.

DOPELINGENVIERING
Op zondag 4 februari was er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een viering met kinderzegen, waarop de dopelingen van het afgelopen jaar bijzonder waren uitgenodigd. Heel wat jonge ouders gingen in op de uitnodiging en kwamen met hun dopeling naar de kerk. Godelieve, Bea, Minouche, Irene en Achilles zorgden daarna voor koffie, chocolademelk en poffertjes. Het was een mooi moment waarop de jonge kerk van onze Federatie biddend samen was.

VASTENTIJD, EEN TIJD VAN MEER AANDACHT VOOR HET BIDDEN
De jaarlijkse Veertigdagentijd is een tijd van meer aandacht voor het bidden, bij de Heer te zijn, met Hem te spreken en naar Hem te luisteren.
De wekelijkse Eucharistieviering op zaterdag of zondag hoort zeker tot het vaste programma maar misschien is er ook gelegenheid om op weekdagen ook eens naar de Eucharistieviering te gaan. Welkom op maandag om 19.00 u in Sint-Pieters-Rode, op donderdag om 19.00 u in Nieuwrode en op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
Persoonlijk gebed is natuurlijk ook belangrijk. Dat kan thuis, maar bijvoorbeeld ook in stil gebed bij het Heilige Sacrament. Tijdens de vastentijd is er in de kerk van Kortrijk-Dutsel op maandagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur uitstelling van het Heilig Sacrament. Het gebedsmoment wordt afgesloten met het bidden van de Completen, de kerkelijke dagsluiting. Onze koster Kay zal voorgaan in gebed. Ontdek de rijkdom van deze vorm van gebed.

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
481 gezinnen uit de Federatie Holsbeek hebben zich voor 2018 geabonneerd op het parochieblad Kerk en Leven. We verwelkomen 34 nieuwe abonnementen. Mocht u mensen kennen die zich nog willen abonneren, dan kan dat nog altijd.
Betalen doet men door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.
.
BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk Dutsel
Op dinsdag 27 februari wordt er een lezing ingericht door de CM over "dromen in zicht". Twee pedagogen leggen uit waarom we dromen en we krijgen meer inzicht in wat het nut is van onze dromen. Interessant, toch? Om 20.00 u in de zaal naast de bib. De toegang is gratis.
Een dag later, woensdag 28 februari, is er onze maandelijkse ledenbijeenkomst. Kijk je er al naar uit? We gaan mee doen aan het spel "Blokken". We maken het gezellig voor iedereen.
We kijken al wat vooruit naar dinsdag 6 maart; dan brengen we een bedrijfsbezoek aan "de Java" in Rotselaar. Wat zal die kop koffie daar smaken! Na het bezoek gebruiken we samen het avondmaal in de Kloosterhoeve. We kijken er al naar uit. Maak er warme dagen van en tot binnenkort!
(Irène Vande Broek)

JEF SMETS 101
Op vrijdag 26 januari vierde Jef Smets in het rusthuis in Lubbeek zijn 101e verjaardag. Jef is de oudste parochiaan van Kortrijk-Dutsel. Hij is er geboren op 26 januari 1917. Namens onze Federatie ging Pastoor Penne hem feliciteren. Bij dat bezoek vertelde hij de pastoor dat in zijn familie de zon nooit onderging: verschillende van zijn familieleden waren religieuzen die werkzaam waren over de hele wereld. Hij is altijd een trouwe kerkganger geweest en o.a. als kerkmeester lang bij de parochie betrokken geweest. Sommigen herinneren hem ook als vormselpeter. Al enkele maanden verblijft hij in het rusthuis van Lubbeek maar via het parochieblad blijft hij met ons verbonden.
Jef is nog bijzonder flink voor zijn hoge leeftijd. Op zijn 101e verjaardag zagen we hem nog dansen met zijn dochter op de tonen van "Zie de boerinnekes hun rokskes zwaaien". De pastoor heeft hem het recept om zo oud te worden proberen te ontfutselen, maar volgens Jef is het een geheim dat hij niet prijsgeeft.
Wij wensen hem nog een lange tijd in ons midden.

SAMANA – Kortrijk-Dutsel
Ook voor Samana – Kortrijk-Dutsel is er een nieuw jaar gestart.
Onze droom is dat niemand zich alleen voelt of uitgesloten geraakt van normale sociale contacten. Maar de realiteit is dat door ziekte of ouderdom heel wat mensen wel het gevoel hebben, geïsoleerd te zijn. Vaak is het voor hen lang wachten tot iemand uit de buurt eens langs komt om zomaar een babbeltje te doen.
Laat ons daar samen iets aan doen. Kijk eens rond in je buurt en probeer bij enkele mensen regelmatig eens binnen te springen.
Beter een goede buur dan een verre vriend.
Samana Kortrijk-Dutsel organiseert elk jaar enkele feesten. We nodigen ook mensen uit om eens mee op daguitstap te gaan. Ook bieden we samen met OKRA twee keer per een jaar de kans om creatief bezig te zijn.
Ook organiseren we geregeld infoavonden, zoals op dinsdag 27 februari over wat er in onze hersenen gebeurt als we dromen, om 20.00 uur in de bibliotheek in de Gravenstraat.
Maar het allerbelangrijkste blijft toch wel de huisbezoeken, het persoonlijk contact. Mochten er mensen zijn die zich als huisbezoeker voor Samana willen engageren dan ontvangen wij hen met open armen.
Voor meer info kan je terecht bij Lea Smets, voorzitter (tel.: 0475 34 10 78) en Maria Nackaerts, verantwoordelijke voor huisbezoek (tel.: 016 62 18 95).

EETFESTIJN
De Vriendenkring Gehandicaptenzorg Zonnebloem nodigt iedereen uit op een tweedaags eetfestijn op zaterdag 3 en zondag 4 maart in de Gildezaal, telkens van 11.30 tot 19.00 uur. Iedereen is welkom; er moet niet op voorhand gereserveerd worden.

PAROCHIEPLOEG
Op donderdag 8 maart komt de parochieploeg om 20.00 uur samen in de Gildezaal. Wie goede ideeën heeft voor onze parochie, kan aansluiten en is van harte welkom.

APERITIEFCONCERT
Het Koninklijk Harmonieorkest De Ware Vrienden start het muzikale jaar op zondag 11 maart met een aperitiefconcert in de kerk van Kortrijk-Dutsel, om 11.00 uur.
Inkom: 8 euro (voorverkoop 7 euro). In dit bedrag is een drankje na het concert in De Tromp begrepen.
Tickets te verkrijgen bij de muzikanten of via tickets@dewarevrienden.info.


DE KRUISWEG IN DE KERK VAN KORTRIJK-DUTSEL
De grote geschilderde kruisweg in de kerk van Kortrijk-Dutsel is vrij uniek. Het is een bijzonder werk van een uitzonderlijke kunstenaar, Joz. Beeck uit Mechelen.
Een viertal jaren geleden reeds waren Agnes Vandoorne en ondergetekende op zoek gegaan naar informatie over deze kunstenaar, met de bedoeling een artikel aan hem te wijden in het parochieblad. Onze zoektocht bleef zonder resultaat, tot we in contact kwamen met de heer François van der Jeught, secretaris van de Koninklijke kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, en eminente kenner van leven en werk van de kunstenaar Joz. Beeck.
Tijdens de komende vastenperiode, van Aswoensdag tot in de Goede Week, verschijnt in Kerk & Leven een reeks van zeven artikelen, zeer welwillend speciaal voor ons geschreven door de heer van der Jeught, waarin hij de persoon en het indrukwekkende en gevarieerde oeuvre van de kunstenaar van onze kruisweg uitgebreid belicht. We zijn hem daarvoor heel erg dankbaar.
Het wordt een reeks om naar uit te kijken en ongetwijfeld ook om te bewaren voor iedereen die geïnteresseerd is in het kunstpatrimonium van onze kerk.
(L.T.)
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (1)
Op weg naar Pasen brengen we in zeven afleveringen de kruisweg van de Sint-Catharinakerk onder de aandacht; een merkwaardige schilderijenreeks van veertien grote panelen uit het midden van de vorige eeuw. Ze zijn van de hand van Joz. Beeck (1912-1986), een kunstschilder en glazenier uit Mechelen. We brengen hem uiteraard ook voor het voetlicht. Zijn biografie en zijn indrukwekkende reeks realisaties, vooral (kunst)glasramen, zullen aantonen dat deze kruisweg een bijzonder werk is van een bijzonder kunstenaar.
In de Sint-Catharinakerk is een folder beschikbaar met o.a. een korte toelichting over Joz. Beeck, over de kruisweg en hoe aanvankelijk de meningen over dit werk sterk verdeeld waren.
In 1948 had Beeck een voorstudie getekend, die hij vanaf 1949 in Kortrijk-Dutsel zou uitwerken en voltooien in 1950 in olieverf op Unalit (120x90). In eigen beheer gaf hij zijn voorstudie uit in zwart-wit litho's (31x 25), die nog slechts uitzonderlijk antiquarisch verkrijgbaar is.
Joz. Beeck realiseerde nog kruiswegen: in 1949 voor de Sint-Rochuskerk van Blankenberge, voor de Sint-Gommaruskerk van Mechelen, in gestileerde silhouetten in zwart en rood, en voor de Sint-Libertuskerk aan Nekkerspoel, ook in Mechelen, een kruisweg op glazuur. Ze tonen een spectaculaire evolutie in zijn kunstenaarschap.
De basis voor deze reeks over het leven en werk van Joz. Beeck is een lijvig dossier dat hij zelf had samengesteld op het einde van zijn leven. Het is nog in familiebezit. Het bevat zijn uitgebreid curriculum vitae en een zeer gedetailleerde inventaris van al zijn werken: schilderijen (340), grafisch werk (674), glasramen (779), werken van glas-in-beton (12), muurschilderingen (29), sgraffiti, ontwerpen voor wandtapijten, keramiek en glazuur, smeedwerk, beeldhouwwerk en reliëfs, zijn restauraties van schilderijen, de lijst van al zijn tentoonstellingen, zijn publicaties, tot zelfs de opsomming van de organisaties waarvan hij lid is geweest. Naast de inhoudstafel van het dossier noteerde Joz. Beeck dat hij 2.056 werken had gecreëerd! In de inhoudstafel staat dat hij 779 opdrachten voor glasramen heeft uitgevoerd, maar verder in zijn notities staat duidelijk dat hij tot in 1978, in totaal 1.252 glasramen heeft ontworpen en vervaardigd!
Wie was de schilder van de "Kruisweg van de Sint-Catharinakerk", hij die behoorde tot een generatie van kunstenaars, die in hun jonge jaren aangetrokken werden door het expressionisme? Want het vroege werk van Beeck getuigt daarvan. Hij had trouwens bewondering voor Constant Permeke (1886-1952), voor Albert Servaes (1883-1966) en niet in het minst voor Mechelaar Prosper de Troyer (1880-1961). De expressionistische periode van Joz. Beeck liep ten einde rond 1938. Nadien volgde zijn animistische periode met een mystieke inslag in de voetsporen van - opnieuw - Prosper de Troyer. De kruisweg van de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel is daar ontegensprekelijk een mooi en intrigerend voorbeeld van.
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (2)
Wie was Joz. Beeck, de schilder van de kruisweg?
Jozef Philip Maria Desideer Beeck werd geboren op 23 maart 1912 in Mechelen als oudste zoon van Jan Frans Desiderius Beeck (1881-1960) en Maria-Theresia Haelewaeters (1883-1956). Na hem werden Maria en Leo geboren. Het gezin woonde in Mechelen aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof.
Vader Beeck was architect en leraar aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Mechelen, van 1913 tot 1946. Zijn vader, Filip Beeck, die in Mechelen in de Groenstraat woonde, was bouwmeester-architect en aannemer van bouwwerken. De kunsten, en meer specifiek het architectonische, zaten blijkbaar in de genen van deze familie want Leo, de broer van Joz. Beeck, werd later ook architect en Karel Beeck, de zoon van Leo, werd eveneens een gerenommeerd Mechels architect. Karel Beeck specialiseerde zich, hiertoe aangezet door zijn oom Joz., in restauraties van historische panden en kerken.
In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – Joz. Beeck was dan twee jaar – werd hij ondergebracht bij een familie in Frankrijk. Hij verbleef in Le Crotoy in de streek van Abbeville en nadien in Carentan in Normandië, tot in 1922. Teruggekeerd in Mechelen liep hij school in het Sint-Romboutscollege. Zijn jeugdvriend was Karel van Isacker (1913-2010), later jezuïet en professor, de schrijver van o.a. ‘Mijn land in de kering’.

Joz. Beeck was van kindsbeen af heel kunstminnend en hij tekende graag. Hij had zangtalent en Joz. Beeck zou tot in 1944 in het Mechelse koor "Cypriaan de Rore" zingen.
Hij was ook een goed student en hij moet zeer intelligent geweest zijn. Het lag in de lijn van de verwachtingen dat hij in de voetsporen van zijn vader en zijn grootvader zou treden, maar na zijn humaniorastudies sloeg hij een andere richting in. Zijn moeder was een diepgelovige vrouw en haar oudste zoon zou geestelijke worden. Joz. Beeck studeerde verder aan het Klein Seminarie in Hoogstraten in de richting Grieks-Latijnse humaniora en werd kloosterling in 1931. Een jaar later vertrok hij naar Scheut. Hij studeerde filosofie en theologie in Leuven. In zijn opleiding leerde hij Lingala en Tchiluba. Ook leerde hij kleine operaties uitvoeren, dat alles in het kader van zijn latere zending als Scheutist.

Vijf jaar later, in juli 1937, trad Joz. Beeck uit: de kunsten trokken hem te veel aan, het leven als religieus beknotte te veel zijn creativiteit. Daarbij kwam dat zijn verdere religieuze opleiding werd gehinderd omdat hij een beperking had aan zijn rechterarm, een gevolg van een letsel van bij zijn geboorte, die heel moeilijk was verlopen. Een latere operatie kon hieraan niet verhelpen. Joz. Beeck kon hierdoor de miskelk niet hoog genoeg opheffen en hij kon onvoldoende goed een kruisteken maken.
DE KRUISWEG IN DE SINT-CATHARINAKERK VAN KORTRIJK-DUTSEL (3)
Joz. Beeck voelde zich sterk aangetrokken tot de kunsten en vatte daarom studies kunstgeschiedenis aan in Brussel. Zijn eindwerk wijdde hij – toen al – aan de integratie van het kunstwerk in de architectuur. Toch reikten zijn ambities verder. Hij had immers als jongeman de ateliers opgezocht van Albert Servaes (1883-1966) en van Mechelaar Prosper de Troyer (1880-1961). Beeck trad in de voetsporen van Prosper de Troyer, die een goede vriend zou worden.

In 1937, onmiddellijk na zijn uittreden, richtte Joz. Beeck in Mechelen zijn atelier op aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkhof nr. 9. Dankzij een studiebeurs trok hij in mei 1938 naar Parijs, waar hij aan de slag kon in het atelier van Fernand Léger (1881-1955).

Als tolk Frans-Duits kreeg hij toen de kans om één van de hoofdrestaurateurs van het Louvre te begeleiden naar het atelier van Ranke en Boehle in Berlijn. Men had daar een nieuwe techniek op punt gesteld voor het restaureren van schilderijen. Van deze gelegenheid maakte Joz. Beeck gebruik om zich in Berlijn in te schrijven voor cursussen portret- en figuurschilderen aan de "Staatliche Hochshule für Bildende Kunst". Hij werkte toen ook in het atelier van Ranke en Boehle om het restaureren van schilderijen te leren.

In de zomer van 1939 begaf Joz. Beeck zich naar München om daar in de "Akademie" kennis te verwerven over fresco- en sgraffitotechnieken. Midden 1939 kwam het monumentale doek "Het eeuwig vrouwelijke" tot stand, een compositie met elf figuren. Dit werk kreeg later een bestemming in de Belgische ambassade in Washington DC (U.S.A.).
Toen op 1 september 1939 de Duitse krijgsmacht Polen binnenviel, haastte Joz. Beeck zich terug naar Mechelen en startte hij zijn atelier aan de Tichelrij nr. 1.

In januari 1940 mocht hij, samen met Mechels beeldhouwer Nand van Itterbeeck, in het Museum voor Moderne Kunst in Brussel zijn eerste tentoonstelling houden. Het werd een groot succes en dat was het begin van een lange reeks exposities. Tijdens de bezetting hield Joz. Beeck nog enkele tentoonstellingen in Brussel.

Hij verhuisde in 1943 zijn atelier naar het Hof van Nassau, een historisch en inmiddels beschermd pand aan het Berthoudersplein in Mechelen.

Joz. Beeck zou nog deelnemen aan 97 tentoonstellingen in binnen- en buitenland: uiteraard in Mechelen, maar ook o.a. in Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Luik,... en in het buitenland o.a. in Parijs, Rome, Düsseldorf, Denver, Bogota, Addis Abeba, New-York... Nog in 1973 stelde Joz. Beeck in Mechelen tentoon in "Galerij Begijnhof" samen met Dominique Ampe (°1944) en Jean-Paul Laenen (1931-2012). Twee jaar later exposeerde hij in Bonheiden in de voormalige oude hoeve "De Witte Vlag", van beeldhouwer en kunstschilder August (Staf) Gillé (1892-1989). Glazenier Leslie Nossent (°1946), later directeur van de Stedelijke Academie van Mechelen, was één van de mede-exposanten.
(François van der Jeught)