Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 292726 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 26 mei
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Victor Vrancken

donderdag 30 mei
OH Hemelvaart
09.00 u: Eucharistieviering

zondag 2 juni
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Elza Van Meensel
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Gobbelsrode

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

CHRISTELIJKE AANWEZIGHEID IN DE MEDIA
De omhalingen tijdens de eucharistievieringen van 1 en 2 juni dienen voor het financieren van de aanwezigheid van de katholieke kerk in de media. Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

FEDERATIEBEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
Elke parochie van onze federatie kent de traditie van een jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deze tradities willen we graag verder zetten met de hele federatie. Dit jaar zullen we daarom met onze vier parochies samen op bedevaart naar Scherpenheuvel gaan op Pinkstermaandag 10 juni.
Om 16.00 uur bidden we er de Rozenkrans; we verzamelen daarvoor om 15.50 uur aan het onthaalcentrum De Pelgrim. En om 18.00 uur draagt Pastoor Penne voor ons de mis op in de basiliek.
Er wordt geen bus ingelegd. Ieder van ons kent Scherpenheuvel en de weg ernaartoe. Hoe je ook komt, met de auto, per fiets of te voet, we hopen dat je er bij zult zijn, dat we elkaar kunnen ontmoeten bij Onze-Lieve-Vrouw en er één worden in gebed. Mocht je van plan zijn om te voet te gaan of te fietsen, laat dit dan snel weten aan Leon Thuys (tel. 0485 57 87 67 of leonthuys@yahoo.com) Misschien zijn er anderen die graag willen aansluiten.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51 vóór 5 juni.


VORMSELVIERING
Op zaterdag 18 mei om 15.00 uur heeft in de kerk van Sint-Pieters-Rode het vormsel plaats voor 17 vormelingen uit Holsbeek Sint-Maurus. Dit zijn hun namen:
Simon Aerts, Lore Boon, Antoon De Vos, Seppe Haake, Jorben Joly, Jonas Louw, Helena Maes, Robbe Maes, Matthias Van Wiele, Wies Vanoyenbrugge, Jinte Willocx, Vigo Van Beneden, Thomas Vandenhove, Bram Vanbroeckhoven, Laurens Abts, Naomi de Graaf en Myrthe Minnen.
Vormheer is E..H. Dirk De Gendt, deken van Leuven.
Opgepast: er is die avond geen avondviering in Sint-Pieters-Rode!

FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei gaan we met de parochiefederatie Holsbeek op bedevaart, deze keer naar Halle en Alsemberg.
Om 09.00 uur vertrekt de bus in Nieuwrode op de hoek van de Plamootstraat en de Zandstraat (wegens werken in het dorp). Hij rijdt dan via de andere kerken (Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus, waar ook kan opgestapt worden.
Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de Basiliek van Halle, daarna middageten in restaurant ‘Boelekewis’, op weg naar Alsemberg, waar er om 16.00 uur een rozenkransgebed is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna is er nog een broodmaaltijd in ‘Krijmerie Kwadeplas’. De terugkeer in Holsbeek is voorzien rond 19.00 uur.
De deelnameprijs hiervoor is 40.00 €, vervoer met liftbus, 3-gangen middagmaal en avondmaal met koffie, twee sandwiches en taart inbegrepen.
Inschrijven en betalen kan tot ten laatste 25 mei bij: Carine Vandeput (0474 825 803) in Holsbeek, Achille en Irene Frooninckx-Van Kriekingen (0473 99 34 19 of 016 62 00 73) in Kortrijk-Dutsel, Godelieve Nys (0478 38 57 54) in Sint-Pieters-Rode en bij Juliette Van Meerbeek (016 56 17 31) in Nieuwrode.
Betalen kan ook via overschrijving op BE50 7343 9102 7318 van Federatie Holsbeek met vermelding : Bedevaart Halle 2019, naam, aantal en opstapplaats.

GEBEDSMOMENTEN TIJDENS DE MEIMAAND
Het is een oude Vlaamse traditie om in de meimaand bij Mariakapellen te bidden.
De parochiefederatie Holsbeek sluit aan bij deze traditie door in de vier parochies bij een aantal kapellen het rozenkransgebed te bidden:
• op donderdag 23 mei aan de kapel op de Molenberg in Kortrijk-Dutsel, ter hoogte van Ganzepoelstraat 13.
• op maandag 27 mei aan de kapel op de Houwaartse baan in Sint-Pieters-Rode.
Deze gebedsstonden hebben telkens plaats om 20.00 uur, behalve die in de tuin van het WZC, die begint om 19.00 uur.
Langs Maria naar Jezus!

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Op zondag 17 februari werd Gaël Nieling in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Gaël is de zoon van Kay Nieling en Erin Schlingmann. Peter en meter zijn Bob Schlingmann en Kiki Nieling.
Op zondag 24 februari werd Leon Thuys door Pastoor Penne in onze Sint-Catharinakerk gedoopt. Leon is de zoon van Piet Thuys en Astrid Kempenaars, zij wonen op Gobbelsrode. Peters zijn Jan Thuys en Jeroen Kempenaars.
Op zondag 7 april werd Lucas Timmermans in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Lucas is de zoon van Xavier Timmermans en Tine Deceuninck van op Gobbelsrode. Peter en meter zijn Kristof Deceuninck en Katrien Timmermans.
Op zondag 28 april werd Feliz Wyseur in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Feliz is de dochter van Frederik Wyseur en Joke Decanniere uit de Sint-Catharinastraat. Meters zijn Inge Serneels en Evelien Rabau.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Op zaterdag 4 mei gaven Xavier Defrère en Patricia Luyten in onze Sint-Catharinakerk elkaar het ja-woord in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Zij wonen op de Bruul. Getuigen waren Michael Vits en Nicole Luyten.
Gods Zegen voor hun toekomst.

KORTRIJK-DUTSEL OP YOUTUBE
Wist je dat er op YouTube een en ander terug te vinden is over onze parochie? Ga eens naar www.youtube.com en tik ‘alfcoo’ in. En je zult filmpjes terugvinden over o.a. de restauratie van de kerk in 2013-2014, over Palmzondag en Pasen 2017, over Ziekenzorg, enz.
Met dank aan Alfred Coosemans die hiervoor zorgde!

RESTAURATIE VAN DE SINT-CATHARINAKERK (fase 2)
De uitvoering van de tweede fase van de restauratie van onze kerk, waarbij de buitenmuren en de glasramen aan bod komen, werd toegewezen aan de firma Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster. Dit is een groot gespecialiseerd restauratiebedrijf met 600 werknemers, dat permanent meerdere werven in uitvoering heeft en kan steunen op een decennialange ervaring. Het bedrijf heeft o.a. een eigen steenkapperij en een zeer deskundig glasatelier.

Op dinsdag 12 februari werd in verband met de komende restauratie een eerste werkvergadering gehouden in de sacristie van de kerk. Als actieve partijen waren hierbij aanwezig: architect Bart Macken, Tine Schotte, uitvoeringsdirecteur bij de firma Monument NV en werfleider voor de werken aan onze kerk, Raf Schoonvliet, stafmedewerker openbare werken bij de gemeente Holsbeek, Achilles Frooninckx en Leon Thuys voor de kerkfabriek, als geïnteresseerde partij. De bevoegde schepen was verontschuldigd.
Met de effectieve uitvoering van de werken zal gestart worden na de paasvakantie, in principe dus vanaf dinsdag 23 april. Einde maart reeds zal de werfinrichting gebeuren; de kerk zal daarbij rondom in de steigers worden gezet.
Vooraf dienen nog een paar belangrijke werken te gebeuren:
1. Er moet een asbestinventaris worden opgesteld; Monument zal daarvoor beroep doen op een gespecialiseerd studiebureau;
2. Vooraleer de stellingen geplaatst worden zal de kerk rondom volledig in gescand worden, zodat bij de werken de locatie van zelfs elke steen nauwkeurig gekend is;
3. Twee weken voor het begin van de werken zal Monument een plaatsbeschrijving opstellen.
Aangezien de werken uitsluitend de buitenkant van de kerk betreffen zullen de misvieringen en de andere activiteiten hiervan normaal gezien geen hinder ondervinden.

Wat betreft de glasramen is het de bedoeling dat ze in hun geheel worden uit de muur genomen en met nieuw materiaal worden hersteld in het glasatelier, waarbij alleen het oorspronkelijke (= huidige) glas wordt behouden; beschadigde glasplaatjes worden uiteraard vervangen. De raamopeningen zullen tot de herplaatsing afgedicht worden. (Deze werkwijze voor de glasramen geven we met enig voorbehoud omdat daarover nog geen volledige zekerheid bestaat.)

Volgens de planning zijn voor de uitvoering van de werken 200 werkdagen voorzien. Als alles volgens plan kan verlopen, dan zal onze Sint-Catharinakerk volgend voorjaar schitteren als nieuw.
Vanaf dan is het weer even geduld oefenen tot de uitvoering van de derde en laatste fase van de restauratie: het interieur van de kerk. Deze fase omvat tevens de restauratie of conservatie van de schilderijen en de belangrijkste beelden. Architect Bart Macken heeft het dossier hiervoor klaar, het werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 november 2018 en de gemeente heeft in december 2018 de subsidieaanvraag verstuurd naar de dienst Onroerend Erfgoed. Op die manier kunnen we nog genieten van 80% subsidie, want vanaf 1 januari 2019 is de subsidiereglementering gewijzigd van 80% naar slechts 60%. Nu is het enkel nog wachten op groen licht van de dienst Onroerend Erfgoed om ook voor deze derde fase een aannemer te zoeken. Dit is waarschijnlijk nog een lange administratieve weg. Maar we leven op hoop.
(L.T.)

FILMPJES OVER KORTRIJK-DUTSEL
Op www.youtube.com vind je allerlei oude filmpjes over Kortrijk-Dutsel: zet in het
zoekvak: "Kortrijk-Dutsel" en je krijgt misschien je ouders, grootouders of jezelf te zien!
Een greep uit het aanbod:
 een processie uit 1947, met heel veel volk;
 een historische stoet uit 1952, het jaar waarin priester Constant Noppen de brochure "Wel en wee van Kortrijk-Dutsel" schreef;
 aanleg van de ‘nieuwe baan’ op Gobbelsrode (1952 – 1953);
 inhuldiging burgemeester Jaak Smet in 1964;
 enzovoort …
Veel kijkplezier!

MEIMAAND MARIAMAAND
De hele maand mei bidden we het rozenhoedje aan enkele kapellen in onze parochies. In Kortrijk-Dutsel doen we dat op donderdag 9 mei aan de kapel op de hoek van de Dutselstraat en de Benedenstraat en op donderdag 23 mei aan de kapel op de Molenberg (Ganzepoelstraat 13), telkens om 20.00 uur.
De andere data en plaatsen waarop er gebedsmomenten zijn vindt u in het federatienieuws.


OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk – Dutsel
Samen gaan we ervoor zorgen dat we op woensdag 22 mei een gezellige namiddag hebben tijdens onze maandelijkse bijeenkomst.
We zullen, bij mooi weer, een korte wandeling maken naar de tuin achter het gemeentehuis. Daar kan je ofwel petanquen of toekijken van aan de zijlijn. We spelen in twee groepen en zullen wel zien of de meest geoefende speler het kan halen. We maken een afspraak met de zon en hopen dat ook jij er bij bent.
Maken we nu een akkoord dat we samen gaan supporteren?
Tot dan!
Irène

KAPELLETJE AAN DE GANZEPOEL
Waar men gaat langs Vlaamse Wegen
komt men U, Maria, tegen …

Dit betekent dan ook dat er in Vlaanderen heel veel kapelletjes, kleine of grote, zichtbaar van ver of een beetje verdoken, te vinden zijn. Zo zijn er ook bij ons in het landelijke Kortrijk-Dutsel een paar mooie exemplaren te vinden, waaronder dit op de Ganzepoel, voorheen de Molenberg.

Iedere kapel werd gebouwd ter ere van Maria, moeder van Jezus. In vele gevallen lag een privé initiatief aan de basis van de bouw ervan. Dergelijk initiatief kwam er nogal eens als dank aan moeder Maria voor een welbepaalde en bijzondere gunst die werd bekomen. Dit was ook het geval met het kapelletje op de Molenberg.

Jef Mertens en Anselma Briers woonden als jong getrouwd koppel op de Molenberg.
Tijdens de ontruimingswerken bij een woningbrand op een koude winternacht liep Anselma een zware longontsteking op. Zij is toen een lange tijd heel ernstig ziek geweest, zelfs in die mate dat er voor het ergste werd gevreesd. Toen zij uiteindelijk toch genas ging Jef de belofte aan om als dank tegenover moeder Maria een kapelletje te bouwen. En zo geschiedde…

In de beginjaren van de tweede wereldoorlog, meer dan waarschijnlijk in 1942, werd de bouw ervan gerealiseerd. Helaas werd dit kapelletje zwaar beschadigd door een bombardement. Het was dan ook geen lang leven beschoren en in 1955 liet Jef Mertens op dezelfde plek een nieuw kapelletje bouwen. Het was Louis Pardon, meester metser en gebuur, hij woonde immers recht tegenover het kapelletje, die geheel kosteloos, de metselwerken voor zijn rekening nam.
De plannen voor het kapelletje werden vooraf door Jef en Louis op de binnenmuur van de schuur heel gedetailleerd met krijt uitgetekend. Een landbouwer en een metser die zich samen manifesteerden als architect. Verschillende decennia lang bleef dit plan nog duidelijk zichtbaar afgebeeld op de muur van de schuur.

Toen een twintigtal jaren terug het vensterraam van het kapelletje aan vervanging toe was - moeder Maria kwam in de tocht te staan - was het wederom met privégeld dat deze investering werd gedaan. De sponsor was Christiane Mertens, dochter van Jef. Het onderhoud en de ‘binnenhuisversiering’ wordt nog steeds verzorgd en ter harte genomen door Renilde, de huidige bewoonster van het huis achter het kapelletje.
(D.M.)

Na het kapelletje op de hoek van de Benedenstraat wilden we ook een artikeltje wijden aan de kapel op de Ganzepoel, de andere Mariakapel waaraan we in deze meimaand in Kortrijk-Dutsel bidden. De kapel is gelegen vooraan op het terrein van woning nr. 13. Toen ik om informatie aanklopte bij Danny en Renilde Mertens-Nolmans, de eigenaars-bewoners van de woning, kreeg ik de dag erna reeds van Danny (zoon van Jef Mertens) een mail met de bovenstaande tekst. Een tekst die getuigt van devotie en van liefde en respect voor dit familiale erfgoed. Aan deze tekst heb ik niets toe te voegen. Daarom is hij hier ongewijzigd overgenomen.
Noteer dat we op donderdag 23 mei om 20.00 uur aan deze kapel het rozenkransgebed bidden.

Met dank aan Danny en Renilde voor de vriendelijke ontvangst, de aangename en open gesprekken, en zeker ook voor het mooie artikel over hun Mariakapel.
(L.T.)

ROZENKRANSGEBED AAN DE BENEDENSTRAAT
Op donderdag 9 mei, het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen, kwamen we samen bij de Mariakapel aan de Benedenstraat. Tot een paar minuten voor 20.00 uur regende het flink, maar bij het begin van het rozenkransgebed was het droog. Voor zovele intenties hebben we daar gebeden. Moeder Maria mag onze gebeden bij haar Zoon brengen.

OKRA 55+ - Kortrijk-Dutsel
Jaarlijks organiseert het gewest Winge een uitstap. Dit jaar reizen ze op dinsdag 11 juni naar Nederlands Limburg, naar Roermond en de Maasplassen. Voor de middag is er een bezoek aan een retro-museum en een boottocht langs de oevers van de Neer en Buggenum tot Roermond en de Maasplassen. Mooie vergezichten, tweemaal versassen - d.i. dat het schip d.m.v. een schutsluis tussen twee kanaalpunten met verschillend waterniveau wordt verplaatst. Tijdens de vaart serveert de bemanning een lunchbuffet. Heb je zin om dit samen met ons te beleven, dan stuur je maar een e-mail naar Greet.
Ook hebben jullie al gemerkt dat er lente in de lucht hangt. Ja, natuurlijk, want velen onder jullie zijn naarstig aan het werk in hun tuin. Toch hadden we graag dat je op vrijdag 21 juni de schoffel en de hark aan de kant zet en mee met ons een uitstap maakt naar Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg. Iedereen die vroeger naar de kerk ging herinnert zich wel dat er regelmatig geld opgehaald werd voor de bouw van deze kerk. Indrukwekkend. Deze basiliek werd gebouwd tussen 1930 en 1970 en is het vijfde grootste gebouw ter wereld. Zeker eens een kijkje waard.
Koekelberg was vroeger deel van de parochie Sint-Jans-Molenbeek. Dit is een gemeente in het westen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. We nemen ook de tijd om de sociale toestanden daar te bespreken. Deze gemeente kende een enorme groei.
's Middags gaan we langs bij het restaurant Bel Mundo. Dit is een sociaal tewerkstellingsproject voor jongeren, waar men aan democratische prijzen kan eten. We bezoeken na de middag ook de Sint-Jan-de-Doperkerk. De binnenkant van deze in beton gebouwde kerk verrast door de geometrische ruimte waar het licht via glasramen binnen valt. Deze uitstap werd zorgvuldig uitgestippeld door onze gids van Kortrijk-Dutsel, Peter Van Grunderbeek. Best zorg je op voorhand voor een treinticket. Ginder betalen we aan Peter de metro en ons middagmaal regelen we in het restaurant zelf. We betalen voor onze gids 8 euro .Eventueel voor de vertrekuren stuur je best een e-mail naar Greet Van Inthout (greetinthout@gmail.com).
Geniet volop van de zon en tot binnenkort.