Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 286753 .

Nieuws > Parochienieuws Kortrijk-Dutsel

SINT-CATHARINA
KORTRIJK-DUTSEL

zondag 10 februari
09.00 u: Valentijnviering
met hernieuwing trouwbeloften
Intentie:
Agnes Bastijns – Vandoorne

zondag 17 februari
09.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Eerste jaargetijde voor Luc Wierinckx
10.15 uur: Eucharistieviering
voor de overledenen van de familie van priester A. Janssens
16.00 uur: Heilig Doopsel van Gael Nieling

woensdag 20 februari
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Gerard Deman

DOPELINGENVIERING
Op zondag 3 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een viering voor de pas- en jonggedoopten uit onze federatie. Heel wat jonge ouders en grootouders gingen op de uitnodiging in en samen hebben we om Gods’ Zorg gebeden.
Na de korte viering was er gelegenheid voor ontmoeting. Carine, Godelieve, Minouche en Achille zorgden ervoor dat de aanwezigen ruim werden voorzien van chocolademelk of koffie en poffertjes. Het was goed om zo samen te zijn.

VORMSELCATECHESE
Jaarlijks gaan onze vormelingen op bezoek in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Die van Holsbeek Sint-Maurus zijn er op woensdag 6 februari geweest, die van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode gaan op woensdag 13 en die van Nieuwrode op woensdag 20 februari, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

N.a.v. deze bezoekjes geven we u graag wat geschiedenis over het WZC mee.
Op het einde van de 19e eeuw bestond Holsbeek slechts uit enkele woningen en bedrijfjes. Toen Victor De Bruyn, zoon van een Leuvens industrieel en nieuwe eigenaar van het domein Charteuzenberg, zich in Holsbeek vestigde, kwam hier verandering in.
Naast de oprichting van een lagere school was zijn voornaamste verwezenlijking de bouw van een rusthuis voor 12 mannen. Dit op verzoek van en ter nagedachtenis van zijn vrouw, Margaretha De Ram.
Op 28 juli 1930 werd de vzw “Hospice Sainte Marguerite” opgericht, waarvan Victor De Bruyn de eerste voorzitter was. In 1964 werd de naam gewijzigd naar “Rusthuis Sinte-Margareta”.
Van bij het ontstaan in 1910 werden de zusters van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging op zich te nemen.
In de jaren ’70-’80 veranderden de vereisten zo sterk dat het oude rusthuis niet meer voldeed aan de nieuwe verplichtingen en een nieuwbouw noodzakelijk was. Op 25 mei 1984 werd een nieuwe vzw opgericht, de vzw Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Margaretha, die de uitbouw van het nieuwe rusthuis zou behartigen.
In maart 1988 werd gestart met de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis met 60 wooneenheden, die op 15 januari 1991 in gebruik werden genomen. Enkele jaren later (in 1995 en 1998) werd een eenheid voor 17 dementerende ouderen en een residentie met 16 serviceflats gerealiseerd.
Op 1 januari 2006 trad het rust- en verzorgingstehuis Sint-Margaretha toe tot de overkoepelende vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.
In mei 2009 breidde het zorgaanbod uit en werd het dagverzorgingscentrum “Het Convent” geopend. Op 1 maart 2011 werden 20 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.
In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar“. Ondertussen opende in het nieuwste gedeelte van het WZC ook het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel.

STRAATVIERINGEN
Een van de prioriteiten voor de pastoraal in onze parochies is het persoonlijke contact. Mensen voelen zich in een gemeenschap thuis als ze persoonlijk benaderd worden. De vraag is dan altijd: hoe kun je mensen persoonlijk benaderen in onze parochies? Hoe kan een pastoor zoveel mogelijk mensen in de parochie persoonlijk leren kennen om daardoor tijd te maken voor hun levensverhaal? Het blijft een moeilijke opdracht.
Een manier om hieraan tegemoet te komen is het organiseren van “Straatvieringen”.
Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er weer straatvieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode. In de rubriek ‘Vieringen’ wordt vermeld welke straten aan bod komen. De bewoners van die straten hebben hiervoor ook een uitnodiging in de bus gekregen.
Tijdens een straatviering bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wil dat een overledene met name genoemd wordt, die kan dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van de parochies, in de sacristie voor of na een mis of bij Pastoor Penne, Rotselaarse baan 10 – 3220 Holsbeek.


FILMAVOND “DE APOSTEL”
De parochieploegen van Holsbeek Sint-Maurus en Kortrijk-Dutsel nodigen u graag uit voor een filmavond in de Bibliotheek van Holsbeek, Gravenstraat 26 op maandag 18 februari om 20.00 uur. Ze tonen dan de film “De Apostel”, “L’Apôtre”.

De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom. Akim behoort tot een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren geleden uitgeweken zijn uit Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin – twee zonen en een dochter (Hafsa) - behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en getogen zijn.
Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraakt en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie.
Deze film is de zesde film van Cheyenne-Marie Carron, een bekende Franse regisseur, scenarioschrijver en filmproducente. Aan de film ligt de persoonlijke levensgeschiedenis van de cineaste ten grondslag. Zijzelf is een bekeerlinge: zij liet zich dopen op Pasen 2014.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Na de film is er nog gelegenheid tot gesprek.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 22 oktober werd in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt: Mirthe Verheyden, dochter van Jonas Verheyden en Lore Kennis; zij wonen op de Roostweg. Peter en meter zijn Paul Verheyden en Els Verhoogen.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Catharinakerk gedoopt: Amélie en Enora De Glas, dochters van Yves De Glas en Lieselot Awouters uit de Geremtestraat. Peter en meter van Amélie zijn Daan De Glas en Anneleen Awouters. Peters van Enora zijn Bert Van de Vorst en Sascha Mispoulier.
Op zondag 18 februari was het druk in onze Sint-Catharinakerk: pastoor Penne doopte er niet minder dan drie kinderen!
Eerst was er Clara Snaet, dochter van Joris Snaet en Valérie Herremans; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Steven Snaet en Anne De Groof.
Ook Vic Bosteels werd er gedoopt; hij is de zoon van Kristof Bosteels en Katrien Verbeek, van de Geremtestraat. Peters zijn Dave Bosteels en Geert Verbeek.
En tenslotte was er ook Cisse Elsen, zoon van David Elsen en Cindy Janssens, van Gobbelsrode. Peters en meter zijn Luc Elsen, Rudy Elsen en Greta Van Orshoven.
Op zaterdag 29 september 2018 werden Margot en Andreas Fierens in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Geert Fierens en Katrien Beerten uit de Dutselstraat. Peter en meter van Margot zijn Jonathan Platteau en Katleen Van Baelen. Peter en meter van Andreas zijn Dieter Rypens en Tina Rayner.
Op zondag 28 oktober werden Nena en Nolan Baets in onze Sint-Catharinakerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Bram Baets en Leen Dormaels uit de Dutselstraat. Peter en meter van Nena zijn Tom Dormaels en Tine Baets; peter en meter van Nolan zijn Stijn Baets en Jill Stroobants.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni gaven Tim Lahey en Liesbeth Massagé in onze Sint-Catharinakerk tijdens een eenvoudige plechtigheid elkaar het ja-woord in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Goeroen Maaruf, Caroline Franck, Laura Geuens en Stijn Horemans.
Op zaterdag 23 juni hebben in onze Sint-Catharinakerk Roel Scheys en Evelyn Minet uit Wilsele elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Hilda Van den Broeck en Magali Minet.
Gods Zegen voor hun toekomst.

KORTRIJK-DUTSEL OP YOUTUBE
Wist je dat er op YouTube een en ander terug te vinden is over onze parochie? Ga eens naar www.youtube.com en tik ‘alfcoo’ in. En je zult filmpjes terugvinden over o.a. de restauratie van de kerk in 2013-2014, over Palmzondag en Pasen 2017, over Ziekenzorg, enz.
Met dank aan Alfred Coosemans die hiervoor zorgde!


OKRA 55+ - Kortrijk Dutsel
Stilaan glijden de winterse dagen voorbij. Op dinsdag 15 januari was het toch wel gezellig warm in "den Egger" in Scherpenheuvel, toen we daar waren voor het nieuwjaarsconcert "Muziek voor miljoenen”, gebracht door het Vlaams Muziek Theater. Er traden vijftien muzikanten op en vier solisten met melodieën uit operette, musical en Italiaanse evergreens. We waren aanwezig met een mooie groep en klonken ook daar op het nieuwe jaar.
Hou er nu reeds rekening mee dat we op vrijdag 15 februari gaan bowlen in Holsbeek. Heb je zin om dit ook eens te proberen? Als het je lukt om in twee keer al je kegels omver te gooien, dan telt men een "spares" bij je punten op. Heb je het kegelspel al wat in de vingers en het lukt in één keer, dan heb je een "strike" gegooid!
Ook supporters zijn meer dan welkom.
Lieve mensen, hou het warm in jullie huiskamers, geniet van een glaasje wijn of misschien ruim je liever wat op. Dat kan allemaal, maar doe het met veel goesting.
Tot volgende week.
(ivdb)


OKRA 55+ - trefpunt Kortrijk- Dutsel
Op de voorlaatste dag van januari hielden we onze ledenbijeenkomst. We dronken op een goed, creatief jaar en wensten elkaar een goede gezondheid. Het aperitief maakte de tongen wat losser en er werd gelachen, gepraat en de kaarten werden
boven gehaald. Ook verwelkomden we twee nieuwe leden.
Enige tijd later riep Flori cijfers af voor ons "bingo"-spel. We moesten wel lang wachten op het winnende bingobiljet, maar zeker en vast een proficiat aan beide winnaars. Zij kregen een verdiende prijs.
Ons avondmaal bestond uit een smakelijke kaasschotel met noten- en rozijnenbrood.
Volgende bijeenkomst staat in het teken van carnaval. Je kan nu al op zolder gaan zoeken en iets geks uit je mand toveren: een sjaal, hoed, kleed, je ziet maar. Alles is goed.
Vergeet onze uitstap niet naar de bowling in Holsbeek op vrijdag 15 februari. Spelers en supporters zijn zeker welkom.
Op dinsdag 26 februari organiseert CM, Samana en OKRA Kortrijk- Dutsel een infoavond over je rechten als patiënt. Hiervoor komen we samen in het zaaltje van de bib om 20.00 uur. Dit is voor ieder van ons een interessant onderwerp.
Dit was het voor deze keer; tot volgende week.
Irène