Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 283169 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 9 december
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e Jaargetijde Willy Trevels
Jef Everaerts
Angèle Feyaerts
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Dorp
Lector: Adri Vissers
Misdienaars: Kyra Landerloos, Joren Sanders en Wout Hermans

donderdag 13 december
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Lucia
H. Mis voor Jef Cops en Maria Liebens

zondag 16 december
10.30 u: Eucharistieviering
Viering van Zondag Gaudete met onze vormelingen
Intenties:
Jgt Alfons Pauwels (pastoor)
Jgt Joris De Meyer
Jgt Angèle Van Horebeek
André Decrick
Frans en Dirk Neukermans
Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Medjugorje, Sint-Jozef en heilige Thomas van Aquino
Voor genezing
Lector: Minouche Corthouts
Misdienaars: Bram, Lukas en Liam

donderdag 20 december
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

OP DE HELFT VAN DE ADVENT – VIERING MET ONZE VORMELINGEN
Aanstaande weekend, zaterdag 15 en zondag 16 december, vieren we de derde zondag van de advent. We noemen die zondag “zondag Gaudete”, het verwijst naar de intredezang “Verheugt u in de Heer”, we zitten dan op de helft van de advent. Het is een bijzondere zondag vanwege de liturgische kleur: de priester draagt dan een roze kazuifel. Door het paarse van de advent begint het licht te schijnen van Kerstmis en daarom dragen we de roze kleur.
We vieren zondag Gaudete met onze vormelingen. Op zaterdag 15 december om 17.30 uur met de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19 uur met de vormelingen van Holsbeek in de Sint-Mauruskerk in Holsbeek. Op zondag 16 december om 10.30 uur vieren we het met de vormelingen van Nieuwrode in de kerk van Nieuwrode.
In de vieringen van dit weekend wordt ook een collecte gehouden voor Welzijnszorg, ze maken werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

BOETEVIERING EN PERSOONLIJKE BIECHTGELEGENHEID ROND KERSTMIS
Rond de grote feesten van ons geloof is het een goed gebruik om boetevieringen te houden en persoonlijke biechtgelegenheid aan te bieden. Dat willen we doen op woensdagavond 19 december in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Om 19 uur is er een Heilige Mis met boeteviering. Na de Mis is er gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, tot 20 uur.

KERSTVIERINGEN 2018
We zitten midden in de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.
Om u tijdig te kunnen voorbereiden, geven we nu al even de tijdstippen mee waarop de kerstvieringen in onze parochiefederatie zullen plaatshebben.
Op maandag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – dinsdag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.


RADIO MARIA WORDT ZEVEN
Op woensdag 12 december viert Radio Maria zijn zevende verjaardag. Heel wat van onze parochianen zijn vertrouwd met Radio Maria. Twee keer in de week, op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 uur wordt vanuit de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de Mis uitgezonden en zo zijn wij even de grootste parochie van Vlaanderen.
Deze zevende verjaardag wordt gevierd en iedereen is van harte welkom in de feestmis in de kerk waar ook de studio’s zijn, aan het Sint-Reneldisplein 23 in Leuven - Egenhoven. De Mis begint om 19.00 uur. Onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, is hoofdcelebrant. Daarna is er een receptie voor iedereen.
Van harte welkom!

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 15 en 16 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal gezien hebt u als abonnee op Kerk en Leven onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2019.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 7 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2019 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

WAPENSTILSTAND

Vorige week vermelden we al de herdenking van Wapenstilstand in Sint-Pieters-Rode, met speciale aandacht voor de Poolse slachtoffers die daar begraven liggen. Ook in Nieuwrode was er een herdenking, met eucharistieviering en bloemenhulde.
Daar gaf OCMW-voorzitter en schepen Inge Claes deze toespraak:

Vandaag, 11 november 2018, is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Grote Oorlog. De voorbije vier jaar waren er talrijke herdenkingen in Vlaanderen. Verschillende speciale initiatieven werden genomen.
Ook de Oud-Strijders van Nieuwrode lieten dit niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 15 juli dit jaar was er een eucharistieviering in deze kerk. We konden genieten van deze memorabele herdenking die werd opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie van Oud-Strijders Aarschot. Ook andere afdelingen waren present met een delegatie en vlaggendragers. De talrijke opkomst toonde aan hoe belangrijk iedereen het vindt om het gebeurde bloedvergieten nooit meer te vergeten. De twee wereldoorlogen eisten immers miljoenen dodelijke slachtoffers. De achtergelaten sporen van vernieling waren gigantisch.

Voor velen onder ons is dit louter geschreven geschiedenis. Zo ook voor mij. Lezingen, documentaires, herdenkingsmomenten,…brengen de oorlogen terug tot leven.
Maar voor mezelf zijn vooral de getuigenissen van mijn eigen grootmoeder hartverscheurend. Ze was vier jaar toen ze haar vader kwamen ophalen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot op vandaag beschrijft ze exact dat moment van afscheid, die knuffel dat de allerlaatste zou zijn. Ze heeft hem nooit meer zien terugkeren.
Mijn overgrootvader waagde zijn leven voor ons, net als zoals miljoenen andere Oud-Strijders.
Mijn eerbetoon en dankbaarheid aan onze vroegere helden probeer ik dan ook te betuigen door uit al die gruwel levenslessen te trekken en dit door te geven aan mijn naaste omgeving.

Beste mensen, het is de allerlaatste keer dat ik jullie mag toespreken in mijn functie als OCMW-voorzitter en schepen. Voor mij is dit een zeer speciaal moment waarop ik de kans krijg om te benadrukken dat het nu aan ons is om te werken aan verdraagzaamheid, vrede en vergeving. Net als de voorbije jaren geef ik ook vandaag graag een boodschap van vrede mee:
“Haat wordt niet door haat overwonnen, maar door liefde. De wereld zal pas vrede kennen als de macht van de liefde, de liefde voor de macht overwint.”

Ik draag deze mooie woorden op aan onze moedige Oud-Strijders, als blijk van waardering. Ik dank, zowel jong als oud, om hier aanwezig te zijn. Ik roep iedereen op om deze herdenking levend te houden. Want alle geweld is zinloos.
Tot slot een speciaal dankwoord aan de Oud-Strijdersbond van Nieuwrode en de kerkgemeenschap om dit initiatief jaarlijks mogelijk te maken.
Ik nodig jullie nu uit om samen de overleden Oud-Strijders, die hier in Nieuwrode gesneuveld en begraven zijn, te eren en te gedenken met een bloemenhulde.
Ik dank jullie allen voor jullie aandacht.
(Inge Claes)

STRAATVIERING
Alle bewoners van Dorp worden volgende zondag 9 december speciaal uitgenodigd om de eucharistieviering van 10.30 uur bij te wonen.
Tijdens deze Mis bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van deze straat, voor hun families en dierbaren, voor hun persoonlijke intenties.

KVLV KERSTFEEST
Op zondag 9 december start het kerstfeest van KVLV - Nieuwrode om 14.00 uur in de parochiezaal.

ZANGKOOR
Op dinsdag 11 december: repetitie in de kerk van 19.30 tot 21.00 uur.

BLOEMSCHIKKEN MET KVLV
Op dinsdag 11 december om 19.30 uur in de parochiezaal: 4e les met als thema ‘Kerstmis’.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Op woensdag 12 december verwachten we jullie in de parochiezaal om er te kaarten of iets anders te doen …

KERSTMARKT
De Vrije Basisschool Klim - Op nodigt iedereen uit op een kerstmarkt op zaterdag 15 december vanaf 14.00 uur. Iedereen is welkom aan hun kraampje op de kersmarkt aan de kerk, waar tot 19.00 uur knutselwerkjes verkocht worden. Er worden ook kerstliedjes gezongen met instrumentale begeleiding.

GEPENIONEERDENBOND
Opgelet, op woensdag 19 december heeft het kerstfeest van deze bond plaats. Dit is uitzonderlijk op de derde woensdag van de maand december.
Die dag kan ook het lidgeld voor 2019 betaald worden; het bedraagt 8 euro.

ZANGKOOR
De repetitie van dinsdag is verschoven naar donderdag 20 december.
Welkom in de kerk van 19.30 tot 21.00 uur.