Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 286755 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 10 februari
10.30 u: Valentijnviering
met hernieuwing trouwbeloften
Intenties:
1e jaargetijde Frans Andries
Angèle Feyaerts
Jgt Fien Roelans, Constant Loozen, zoon Julien en schoonzoon Luc
Lector: Adri Vissers
Misdienaars: Timo, Kobe en Liam

donderdag 14 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Cyrillus en Methodius
H. Mis voor Gerard Deman

zondag 17 februari
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1e Jaargetijde Leonie Smets
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Hooghuis, Jennekensstraat, Houwaartsgat, Jansbergstraat en Kerkebos
Lector: Minouche Corthouts
Misdienaars: Bram, Wout en Lukas

donderdag 21 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Petrus Damiani
H. Mis voor overledenen

DOPELINGENVIERING
Op zondag 3 februari was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek een viering voor de pas- en jonggedoopten uit onze federatie. Heel wat jonge ouders en grootouders gingen op de uitnodiging in en samen hebben we om Gods’ Zorg gebeden.
Na de korte viering was er gelegenheid voor ontmoeting. Carine, Godelieve, Minouche en Achille zorgden ervoor dat de aanwezigen ruim werden voorzien van chocolademelk of koffie en poffertjes. Het was goed om zo samen te zijn.

VORMSELCATECHESE
Jaarlijks gaan onze vormelingen op bezoek in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Die van Holsbeek Sint-Maurus zijn er op woensdag 6 februari geweest, die van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode gaan op woensdag 13 en die van Nieuwrode op woensdag 20 februari, telkens van 14.00 tot 16.00 uur.

N.a.v. deze bezoekjes geven we u graag wat geschiedenis over het WZC mee.
Op het einde van de 19e eeuw bestond Holsbeek slechts uit enkele woningen en bedrijfjes. Toen Victor De Bruyn, zoon van een Leuvens industrieel en nieuwe eigenaar van het domein Charteuzenberg, zich in Holsbeek vestigde, kwam hier verandering in.
Naast de oprichting van een lagere school was zijn voornaamste verwezenlijking de bouw van een rusthuis voor 12 mannen. Dit op verzoek van en ter nagedachtenis van zijn vrouw, Margaretha De Ram.
Op 28 juli 1930 werd de vzw “Hospice Sainte Marguerite” opgericht, waarvan Victor De Bruyn de eerste voorzitter was. In 1964 werd de naam gewijzigd naar “Rusthuis Sinte-Margareta”.
Van bij het ontstaan in 1910 werden de zusters van het Heilig Hart van Maria uit Berlaar gevraagd om het beheer en de dagelijkse verzorging op zich te nemen.
In de jaren ’70-’80 veranderden de vereisten zo sterk dat het oude rusthuis niet meer voldeed aan de nieuwe verplichtingen en een nieuwbouw noodzakelijk was. Op 25 mei 1984 werd een nieuwe vzw opgericht, de vzw Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Margaretha, die de uitbouw van het nieuwe rusthuis zou behartigen.
In maart 1988 werd gestart met de bouw van een nieuw rust- en verzorgingstehuis met 60 wooneenheden, die op 15 januari 1991 in gebruik werden genomen. Enkele jaren later (in 1995 en 1998) werd een eenheid voor 17 dementerende ouderen en een residentie met 16 serviceflats gerealiseerd.
Op 1 januari 2006 trad het rust- en verzorgingstehuis Sint-Margaretha toe tot de overkoepelende vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.
In mei 2009 breidde het zorgaanbod uit en werd het dagverzorgingscentrum “Het Convent” geopend. Op 1 maart 2011 werden 20 bijkomende woongelegenheden in gebruik genomen.
In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar“. Ondertussen opende in het nieuwste gedeelte van het WZC ook het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel.

STRAATVIERINGEN
Een van de prioriteiten voor de pastoraal in onze parochies is het persoonlijke contact. Mensen voelen zich in een gemeenschap thuis als ze persoonlijk benaderd worden. De vraag is dan altijd: hoe kun je mensen persoonlijk benaderen in onze parochies? Hoe kan een pastoor zoveel mogelijk mensen in de parochie persoonlijk leren kennen om daardoor tijd te maken voor hun levensverhaal? Het blijft een moeilijke opdracht.
Een manier om hieraan tegemoet te komen is het organiseren van “Straatvieringen”.
Op zaterdag 16 en zondag 17 februari zijn er weer straatvieringen in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek Sint-Maurus en Nieuwrode. In de rubriek ‘Vieringen’ wordt vermeld welke straten aan bod komen. De bewoners van die straten hebben hiervoor ook een uitnodiging in de bus gekregen.
Tijdens een straatviering bidden we op een bijzondere manier voor de levende en overleden bewoners van die straten, voor de families en dierbaren, voor alle persoonlijke intenties. Wie wil dat een overledene met name genoemd wordt, die kan dat (gratis) opgeven bij de contactpersonen van de parochies, in de sacristie voor of na een mis of bij Pastoor Penne, Rotselaarse baan 10 – 3220 Holsbeek.


FILMAVOND “DE APOSTEL”
De parochieploegen van Holsbeek Sint-Maurus en Kortrijk-Dutsel nodigen u graag uit voor een filmavond in de Bibliotheek van Holsbeek, Gravenstraat 26 op maandag 18 februari om 20.00 uur. Ze tonen dan de film “De Apostel”, “L’Apôtre”.

De film vertelt het verhaal van een jonge moslim in Frankrijk, Akim, die zich bekeert tot het christendom. Akim behoort tot een Franse moslimfamilie, waarvan de ouders jaren geleden uitgeweken zijn uit Algerije naar Frankrijk. De drie kinderen in het gezin – twee zonen en een dochter (Hafsa) - behoren tot de tweede generatie, die in Frankrijk geboren en getogen zijn.
Samen met zijn broer, Youssef, volgt Akim de opleiding tot imam. Door allerlei omstandigheden leert hij het christelijk geloof kennen, hij wordt erdoor geraakt en stilaan vervreemdt hij van de religie van zijn familie.
Deze film is de zesde film van Cheyenne-Marie Carron, een bekende Franse regisseur, scenarioschrijver en filmproducente. Aan de film ligt de persoonlijke levensgeschiedenis van de cineaste ten grondslag. Zijzelf is een bekeerlinge: zij liet zich dopen op Pasen 2014.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis. Na de film is er nog gelegenheid tot gesprek.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Op zaterdag 29 september werd Seppe Janssens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Steven Janssens en Karen Van Tongelen uit de Losting. Peter en meter zijn Laurens Verfaillie en Ellen Van Tongelen.
Op zondag 11 november werd in onze Sint-Lambertuskerk Simon Vanrenterghem door Pastoor Penne gedoopt. Simon is de zoon van Roeland Vanrenterghem en Martien Grauls; zij wonen op de Appelweg. Peter en meter zijn Filip Vanrenterghem en Karen Grauls.
Op zaterdag 1 december werd Gloria Gordts in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Zij is de dochter van Jonas Gordts en Inge Ickx uit de Appelweg. Peter en meter zijn Koen Van Cauwenbergh en Annick Wierinckx.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

GEPENSIONEERDENBOND
Op dinsdag 19 februari worden wij verwacht in het cultureel centrum “De Maere” in Sint-Joris-Winge voor de show van Violettacars. We krijgen er een lekker middagmaal, plus een show met Koen Crucke, Jacky Lafon en Jef De Smedt. Ook Laura Lynn staat op het programma.
Afsluiten doen we met een koffiekoek.
Daarvoor betalen we 34 euro per persoon. Wie mee wil, betaalt dit best op de bijeenkomst van 23 januari.
De bus is gratis en komt ons in Nieuwrode ophalen.

UITSTAP SENIOREN
Ieder jaar organiseert de seniorengroep 1940-1941 van Nieuwrode een busuitstap: dit jaar naar Nijvel, met o.m. een boottocht op het centrumkanaal met de sluizen van Ronquières en Strépy-Thieu.
Wie graag meegaat, noteert best de datum in zijn agenda: donderdag 16 mei
Verdere informatie volgt nog.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Samenkomst in de parochiezaal op de woensdagen 6 en 13 februari, telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

BLOEMSCHIKKEN
Dinsdag 12 februari: bloemschikken met KVLV om 19.00 uur.

GEPENSIONEERDEN JONG EN OUD
Op woensdag 13 februari worden jullie weer in de parochiezaal verwacht van 13.30 tot 16.30 uur.
Indien je nog mensen in je buurt kent die graag meekomen voor een namiddag ontspanning, overtuig ze dan maar, want iedereen is van harte welkom.

KOKEN MET KVLV
Op dinsdag 19 februari om 19.00 uur.

OP UITSTAP
Leden van de Gepensioneerdenbond die zich tijdig ingeschreven hebben, die kunnen op dinsdag 19 februari mee naar het cultureel centrum “De Maere” in Sint-Joris-Winge voor de show van Violettacars. Er is een lekker middagmaal en een show met Koen Crucke, Jacky Lafon, Jef De Smedt en Laura Lynn.
De bus is gratis en komt in Nieuwrode aan de kerk. Het juiste uur wordt nog meegedeeld.

ZANGKOOR
Repetitie in de kerk op dinsdagavond 19 februari van 19.30 tot 21.00 uur.

GEPENSIONEERDENBOND
Woensdag 20 februari is weer de dag dat de gepensioneerden samenkomen voor een maaltijd. In de namiddag is er tijd voor ontspanning.
Bestek meebrengen a.u.b.!

UITSTAP SENIOREN
Ieder jaar organiseert de seniorengroep 1940-1941 van Nieuwrode een busuitstap, dit jaar naar Nijvel, met een boottocht op het centrumkanaal met de sluizen van Ronquières en Strépy-Thieu.
Wie graag meegaat, noteert best donderdag 16 mei in zijn agenda. Verdere informatie volgt nog.

JUBILARISSEN
Het viel al meteen op bij het binnenkomen: op tafel stond een vaas met 70 prachtige vuurrode rozen; hier was duidelijk iets gaande.
Maurice Cornelis en Maria Leemans vierden op dinsdag 29 januari hun platina huwelijksverjaardag: 70 jaar lang stonden ze voor elkaar klaar.
‘Maria en Maurice, ook al heeft het leven jullie niet gespaard van zorgen en verdriet, jullie zijn 1 uit de 1000 paren. De parochiegemeenschap wenst jullie van harte proficiat.’