Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 275477 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

zondag 12 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
1ste Jaargetijde Maurice Boeckx
Lector: Herman Vercammen

woensdag 15 augustus
Maria Ten Hemelopneming
09.00 u: Eucharistieviering
Lector: Adri Vissers

donderdag 16 augustus
19:00 u: H. Mis voor overledenen

zondag 19 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jaargetijde Maria Van Vermaelen
Godelieve Asselberghs
Jgt Raf Vanderweyen
Jgt Constant Loozen, Fien Roelans, zoon Julien en schoonzoon Luc
Lector: Noëlla Opdenacker

donderdag 23 augustus
19:00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Rosa van Lima
H. Mis voor overledenen

zondag 26 augustus
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Jef Everaerts
Jgt Josephine Van Hoovels en Maurice Lemmens
Lector: Minouche Corthouts

donderdag 30 augustus
19:00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen

zondag 2 september
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e jaargetijde van Maria Van Bael
Albert Van Winckel
Fientje Wuyts
Straatviering: voor de levende en overleden bewoners van de Appelweg
Lector: Lea Timmermans

donderdag 6 september
19:00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenenCOMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 9 augustus de communie bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

VIERING VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Op 15 augustus vieren we het grootste Mariafeest, de tenhemelopneming van Maria. In onze Federatie Holsbeek willen we drie Eucharistievieringen aanbieden aan de gelovigen om dit Hoogfeest te vieren.
Op de vooravond – dinsdag 14 augustus – zal er een Eucharistieviering zijn, om 19.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Op woensdag 15 augustus zelf is er om 09.00 uur een viering in de kerk van Nieuwrode en om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Op het einde van deze viering zal Hubert Herbots het Gouden Sint-Romboutskruis worden opgespeld. Hij krijgt deze kerkelijke onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk en de parochie; het is dit jaar al 50 jaar dat we op zijn inzet kunnen rekenen. Na deze Mis is er een receptie voor alle aanwezigen.
Van harte welkom.

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijner 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.

GEBEDSKAART WERELDGEZINSCONGRES
Van 22 tot 26 augustus 2018 heeft in het Ierse Dublin het driejaarlijkse rooms-katholieke Wereldgezinscongres plaats. Het brengt families van over de hele wereld samen om te vieren, te bidden en na te denken over het gezin als de hoeksteen van ons leven, van de samenleving en van de Kerk.
Paus Franciscus zal ook naar Ierland reizen en aanwezig zijn op het feest op zaterdag 25 augustus. En hij zal voorgaan in de slotviering op zondagochtend 26 augustus. Alle informatie vindt u op www.worldmeeting2018.ie/en/.

Kerk in Nood heeft een gebedskaart uitgegeven om te bidden voor een hoopvol en inspirerend gezinspastoraat, hier en in de wereldkerk. In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 augustus zullen we in de Eucharistievieringen aan de aanwezigen een gebedskaart geven en zullen we samen bidden om het welslagen van dit Wereldgezinscongres.

LOURDES – JULI 2018
Met 5 bedevaarders en 2 medewerkers uit onze parochiefederatie gingen we met Samana op bedevaart naar Lourdes. Het werd een deugddoende bedevaart van bidden en vieren, maar ook met gezellige momenten, met een babbel en een drankje. Julia, één van de deelnemers schreef het volgende gedicht:

Lourdes 2018

Stille inzet
éen en al verwondering
draagkracht van geven
in kleuren geluk.
Elke dag opnieuw ontwaken
wachten aan de deur.
Met warme handen
naar elkander reiken
en voelen
die diepe verbondenheid
vol wondere krachten,
“zoals BERNADETTE
ONZE LIEVE VROUW
aanschouwen mocht
rondom een aureool vol licht en liefde.”

Ongekende vreugde
die uit de helende bron opstijgen,
lichaam en geest zuiveren,
als een warm deken
je ziel omsluiten,
innige omarming
rondom ziekte en pijn
in zalving
vol vrede en geluk.

Diepe verbondenheid,
dankbare terugblik,
bedankt “SAMANA”
dank u wel “aan alle vrijwilligers”.

Julia Loozen

FEDERATIEPLOEG
Op dinsdag 28 augustus om 14.00 uur komt de federatieploeg samen in de pastorij van Holsbeek Sint-Maurus.

WIJDING NIEUWE HULPBISSCHOP
Op zondag 2 september om 15.00 uur is er in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen de bisschopswijding van onze nieuwe hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte. Kardinaal De Kesel leidt de plechtigheid. Alle gelovigen zijn van harte welkom.


STRAATVIERINGEN
Vanaf het eerste weekend van september zullen er in de vier parochies regelmatig “Straatvieringen” zijn. We nodigen dan de bewoners van een aantal straten speciaal uit om naar onze weekendvieringen te komen. Die bewoners zullen allemaal een uitnodigingsbrief ontvangen.
Deze straatvieringen hebben verschillende doelen. Op de eerste plaats laten we als parochiegemeenschap iets van ons horen en nodigen we mensen eens bijzonder uit met ons mee te bidden en te vieren. In deze viering bidden wij bijzonder voor de levende en overleden bewoners van die straat, mensen kunnen ook voor overledenen laten bidden. Op de brief kunnen mensen ook dingen aangeven, bijvoorbeeld dat men eens een bezoekje wil of dat men iets wil doen in de parochie. Op deze manier willen we mensen bereiken waarmee contact moeilijker is.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september zullen de eerste straatvieringen plaatsvinden in de vier parochies. Een drietal weken ervoor krijgen de mensen de uitnodigingsbrief in de bus. We blijven zaaien en geloven in de oogst.
Deze straatvieringen zullen ook telkens in het parochieblad aangekondigd worden.

BOEKENTASSENZEGENINGEN
Nu het nieuwe schooljaar weer begint, wensen we alle leerlingen en leerkrachten een gezegend schooljaar toe. In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september zullen we in al onze parochies een viering hebben met boekentassenzegening: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en op zondag om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode.
Leerlingen, maar ook leerkrachten, mogen hun boekentassen meebrengen, we zullen deze zegenen maar ook bidden om veel wijsheid in het nieuwe schooljaar. Geef dit bericht alvast door aan kinderen en kleinkinderen…
Welkom.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.
Op zondag 13 mei werd Alexander Renmans in onze Sint-Lambertuskerk gedoopt door Pastoor Penne. Alexander is de zoon van Antoon Renmans en Joy Agbor; zij wonen in het Dorp. Peter en meter zijn Francis Nlemibe en Magdalena Melesa.
Op zaterdag 2 juni werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Kyandro Goor, zoontje van Jessie Goor uit de Sint-Lambertusstraat. Peter en meter zijn Gerri Goor en Wendy Geeraerts.
Op donderdag 2 augustus werd Robbert Van Eenoo gedoopt. Robbert is de zoon van Bart Van Eenoo en Feyi Van Eenoo uit Aarschot. Peter en meter zijn Jo Van Effen en Feyishetan O.O. Arisukwi.
Op vrijdag 3 augustus werd June Smith gedoopt. Zij is de dochter van Lee Smith en Vanessa Melis van het Hooghuis. Peter en meter zijn Daniel Melis en Kelly Smith.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 16 juni hebben Lesley Bruyninckx en Lien Vuerinckx uit de Losting in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het kerkelijk ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Maarten Van Nuffel en Evi Reymenants.
Gods Zegen voor hun toekomst.

MARIE-LOUISE IN DE BLOEMETJES GEZET
Bij de laatste SAMANA - vergadering voor de grote vakantie werd Marie-Louise Terweduwe in de bloemetjes gezet voor haar eeuwige inzet in Ziekenzorg, nu Samana. Herman Vercammen las onderstaande brief voor uit naam van alle kernleden:

Beste Marie-Louise,
Herinner jij je nog dinsdag 14 oktober 1980?
Volgens de weerstatistieken was het een zonnige, doch koele najaarsdag met een maximumtemperatuur van 13,5 °C. De dag ook waarop in Noord-Korea president Kim Il-Sung, grootvader van de huidige president Kim Jong-Un, de Noord-Koreaanse Kim-dynastie stichtte door zijn zoon Kim Jong-Il als zijn opvolger aan te wijzen. We weten nu hoe belangrijk dat feit voor de wereldgeschiedenis en de vrede werd.

Diezelfde dag zorgde Nieuwrode ook voor nieuws, geen wereldnieuws weliswaar, maar toch ook niet onbelangrijk voor de toekomst. Volgens de annalen van Samana kwamen hier op die tweede dinsdag van oktober voor de eerste maal enkele vrijwilligers samen. En jij, Marie-Louise, was daarbij! Samen met pastoor Alfons Pauwels hielden jullie die bewuste avond Ziekenzorg boven de doopvont en jullie lieten die daarna uitgroeien tot een warme vereniging die tot op de dag van vandaag het in 1980 beoogde doel met nog evenveel enthousiasme nastreeft.
En die evolutie en continuïteit kwam er voor een groot deel, beste Marie-Louise, dank zij jou. Jij stond al die tijd mee aan het roer om de koers te bepalen en bij te sturen. Voorzitter, secretaris, penningmeester; nu hebben we drie mensen nodig om die klus te klaren, jij deed dat alleen.
Hoe dikwijls heb je je werk moeten onderbreken omdat de deurbel of de telefoon ging! Hoeveel uren zat je aan de tafel in de living te rekenen en te cijferen! Hoe dikwijls ging je naar de bank, deed je bestellingen en zorgde je ervoor dat de rekeningen op tijd vereffend werden! Ontelbaar vele uren heb je geleefd voor en besteed aan Ziekenzorg. Je deed het alsof dat de normaalste zaak van de wereld was, alsof het een dik betaalde job betrof. De waarheid is dat je er geld aan toe gaf. Maar voor sociaal bewogen mensen zoals jij bestaat ‘time is money’ niet. Je bood waar je kon een helpende hand en een luisterend oor. Bij ‘Marie-Louise van de secretaris’ was half Nieuwrode kind aan huis. Ook van kerk en parochie was je een hoeksteen, maar bovenal was je toch de stuwende kracht en de rots in de branding van Ziekenzorg.
Vandaag 29 juni 2018 is het precies 37 jaar, 8 maanden en 15 dagen geleden dat je de lokroep van Ziekenzorg beantwoord hebt. Doorheen de wisselvalligheden van je eigen leven en de gewijzigde leefomstandigheden bleef je je engagement al die jaren trouw. Je kinderen verlieten het huis, je werd bomma, verloor je man, werd overgrootmoeder. In die drukke, blije en droevige dagen bleef Ziekenzorg je aandacht vragen en … krijgen.
Marie-Louise, vandaag willen wij je daarvoor oprecht ‘dank je’ zeggen. Jij stond aan de bakermat van Ziekenzorg Nieuwrode, nu bijna 38 jaar geleden. Ziekenzorg was toen de naam, Samana heet onze vereniging nu. “What’s in a name”, zei Shakespeare en inderdaad! Jij, Marie-Louise, liet Ziekenzorg geboren worden, en je bezielende inzet zorgde ervoor dat de groep ‘SAMEN STERK werd en bleef: SAMANA!
Marie-Louise, het ga je verder goed en veel liefs van ons allemaal.

100 JAAR NSB NIEUWRODE
De Eerste Wereldoorlog, tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld. Meer dan welke oorlog ook, leeft ’14-’18 in de herinnering voort. Ondanks het feit dat de laatste menselijke getuigen overleden zijn, blijft deze oorlog voortleven in het collectieve geheugen van ons land. België speelde een belangrijke rol in deze oorlog, niet in het minst door de moedige weerstand van onze soldaten bij de Duitse invasie.
Overal in ons land vonden nationale herdenkingsplechtigheden plaats in aanwezigheid van talrijke buitenlandse staatshoofden. Die plechtigheden werden opgeluisterd met symbolische, artistieke optredens en zij werden bijgewoond door honderden Belgische en buitenlandse journalisten die een internationale uitstraling gaven aan deze herdenkingen.
Ook in ons dorp werd op zondag 15 juli deze oorlog herdacht. De Nationale Strijdersbond, enkele prominenten en vele familieleden van al overleden Oud-strijders waren aanwezig in de eucharistieviering ter nagedachtenis van alle mensen die voor ons land gestreden hebben en hun leven opofferden voor hun vaderland.
Nadien was er een receptie in de Parochiezaal.

JUBILARISSEN

Zoals gisteren, zo ook morgen.
Blijf bespaard van nood en zorgen.
Morgen en overmorgen altijd daar,
dat wensen wij het 60-jarig paar!

Een diamanten huwelijk is jullie gegeven
het vertrouwen in elkaar is rotsvast
al 60 jaar is het samen leven
omdat je nog steeds zo goed bij elkaar past.

Wij wensen Hector Vercammen en José Jaquemyn van harte proficiat met hun 60e huwelijksverjaardag.

MANTELZORGERS
Lea Timmermans en Ivonne De Bruyn woonden al enkele keren informatieavonden van CM voor Mantelzorgers bij. En onlangs werden ze voor hun inzet daarbij op een etentje getrakteerd.
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.
Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet?
'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.'
Daarbij gaat het om onbetaalde hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden.

OPGELET
Op woensdag 15 augustus heeft de eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk uitzonderlijk om 9.00 uur plaats (en niet om 10.30 uur).

GEPENSIONEERDENBOND
Bij de volgende bijeenkomst van de gepensioneerden – op woensdag 22 augustus – loopt de maand augustus al stilaan ten einde, nog 9 dagen en de maand is om.
Afspraak in de parochiezaal om 13.00 uur.
Gelieve wel eigen bestek mee te brengen.

FIETSEN MET KVLV
Geen fietstocht op woensdag 15 augustus wegens het Feest van Maria Ten Hemelopneming. Volgende woensdag 22 oogst weer wel: vertrek om 19.00 uur aan de Sint-Lambertuskerk.

GEPENSIONEERDENBOND
Op woensdag 22 augustus, afspraak om 13.00 uur in de parochiezaal voor een zomers etentje en nadien spel en plezier. Graag eigen bestek meebrengen a.u.b.

JUBILARISSEN
Het is een niet geringe tijd
Met ups en downs, plezier en spijt
Maar heb je 't samen dan gehaald
En kijk eens hoe het bruidspaar straalt
Dan heb je wel een punt bereikt
Waarop een Smaragden mijlpaal prijkt

Proficiat aan André en Angèle Asselberghs-Van Nerum met hun 55e huwelijksverjaardag.

FIETSEN MET KVLV
Op woensdag 29 augustus is het de laatste fietstocht van KVLV voor deze zomer. Afspraak aan de kerk om 19.00 uur.
En dan is het weer een jaartje wachten tot de zomerfietstochten herstarten.

KOFFIE IN DE KERK
De zomervakantie is weer voorbij, juli en augustus waren superdagen met veel zon, grote hitte en toch fijn. Nu is het weer tijd om de scholen te openen.
Op deze eerste zondag 2 september worden de gelovigen weer getrakteerd door de Parochieploeg, na de eucharistieviering van 10.30 uur, op een heerlijke kop koffie met een versnapering of een frisdrank.

SAMANA
Vergadering voor de kernleden op dinsdag 4 september om 19.00 uur.
Koffie en bezinning: Herman en Minouche.