Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 264389 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

donderdag 22 februari
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Jozef voor een genezing

zondag 25 februari
10.30 u: Eucharistieviering
Lector: Herman Vercammen
Misdienaars: Anouk Vanderelst, Yana Van Horebeek en Lien Van Rensbergen

donderdag 1 maart
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Jozef voor een genezing

zondag 4 maart
10.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
Albert Van Winckel
Louis Symens
André Crabbe
Jgt Albert Deckers en Irma De Wil
Lector: Noëlla Opdenacker
Misdienaars: Zander Verbinnen, Eline Vicca en Levi VuerinckxINFORMATIEAVOND VORMING PASTORALE ZONE HOLSBEEK
Sinds enkele jaren loopt in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen het project ‘Nieuwe Wegen Banen’. Wijlen Mgr. Lemmens wilde hiermee een aanzet geven om onze pastoraal in opzet en structuren voor te bereiden op de toekomst. Dit onder andere door de uitbouw van pastorale zones, waar pastores en leken de handen in elkaar slaan om aan de Kerk van de toekomst te werken.
Nieuwe Wegen Banen en de uitbouw van de pastorale zones is niet een zoveelste aanpassing van structuren, maar vertrekt van de vraag “wat kunnen en moeten we vandaag doen, om over tien, twintig jaar nog Kerk te zijn in deze gemeente? Waar moeten we nu aan denken, welke stappen moeten we nu al zetten?”.

We nodigen geïnteresseerden graag uit voor een eerste meer algemene informatieavond over het project ‘Nieuwe Wegen Banen’ en pastorale zones.
De avond wordt ingeleid door Dirk Claes, medewerker van het Vicariaat in Mechelen en heeft plaats op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof, Kerkplein 1 – 3220 Sint-Pieters-Rode.
Van harte welkom.

FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 2 maart komt de Federatieploeg samen om 14.00 uur in de pastorij van Holsbeek Sint-Maurus.

VORMELINGEN OP BEZOEK IN AVERBODE
De kandidaat-vormelingen van onze federatie gaan op zaterdag 3 maart op bezoek in de Abdij van Averbode. Er vertrekt een bus om 10.00 uur aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus en die bus stopt aan de drie andere kerken, om zo verder naar Averbode te rijden.
In de abdijkerk zullen we samen met de kloostergemeenschap eucharistie vieren en kennis maken met het kloosterleven. Rond 17.00 uur zijn we weer terug in onze parochies. Ouders en jongeren ontvangen hierover ook een mail.

Averbode ontstond rond de abdij van de 'witheren'. Eeuwenlang bepaalde de norbertijnenabdij het ritme van de omliggende gemeenschap.
Graaf Arnold II van Loon stichtte rond 1134 een dubbelabdij aan de grens tussen zijn graafschap en het hertogdom Brabant. Dubbelabdijen waren religieuze gemeenschappen onder leiding van een abt of abdis voor zowel mannen als vrouwen, een vorm die bij de norbertijnen geleidelijk zou verdwijnen. Uiteindelijk verhuisden de dames uit Averbode naar een eigen abdij in de omgeving van Roermond.
Het middeleeuwse poortgebouw stamt uit de veertiende eeuw, daarmee is dit het oudste gedeelte van het complex. Bij de bouw werd ijzerzandsteen uit de buurt gebruikt. Naast de grote poort kan je nog altijd het 'armengat' zien dat gebruikt werd om voedsel uit te delen aan iedereen die een beetje steun kon gebruiken.
In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg de abdij haar huidige uitzicht, met de prachtige abdijkerk van Jan van den Eynde. De barokkerk vraagt om aandacht op het binnenplein, maar ook aan de horizon, waar de hoge toren de abdij in het landschap markeert. De spiegelvijver in het midden van het binnenplein biedt bezoekers een andere kijk op de blikvangers rond het binnenplein.
(GN)

OUDERAVOND VORMSEL
De ouders van onze kandidaat-vormelingen worden op maandag 5 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode verwacht voor een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de praktische afspraken voor de dagen van het vormsel. Ook deze uitnodiging mogen de betrokken ouders in hun mailbox verwachten.
(GN)

BEDEVAART NAAR SINT-JOZEF LEUVEN
De maand maart is toegewijd aan de heilige Jozef. Vanouds gaan vele parochies tijdens die maand op bedevaart naar Sint-Jozef in Leuven, waar het nationale heiligdom zich bevindt. Het Sint-Jozefheiligdom ligt aan het Damiaanplein in Leuven.
Als parochies van de Federatie Holsbeek willen we dan ook op bedevaart naar de Heilige Jozef in Leuven gaan op maandag 12 maart. Om 11.30 uur is er de Eucharistieviering en om 14.30 uur is er het lof, waarin Pastoor Penne zal voorgaan. Vanwege de kleine afstand, gaat elk op eigen gelegenheid en wordt er vanuit de Holsbeekse parochies geen vervoer georganiseerd.

DOPELINGENVIERING
Op zondag 4 februari was er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een viering met kinderzegen, waarop de dopelingen van het afgelopen jaar bijzonder waren uitgenodigd. Heel wat jonge ouders gingen in op de uitnodiging en kwamen met hun dopeling naar de kerk. Godelieve, Bea, Minouche, Irene en Achilles zorgden daarna voor koffie, chocolademelk en poffertjes. Het was een mooi moment waarop de jonge kerk van onze Federatie biddend samen was.

VASTENTIJD, EEN TIJD VAN MEER AANDACHT VOOR HET BIDDEN
De jaarlijkse Veertigdagentijd is een tijd van meer aandacht voor het bidden, bij de Heer te zijn, met Hem te spreken en naar Hem te luisteren.
De wekelijkse Eucharistieviering op zaterdag of zondag hoort zeker tot het vaste programma maar misschien is er ook gelegenheid om op weekdagen ook eens naar de Eucharistieviering te gaan. Welkom op maandag om 19.00 u in Sint-Pieters-Rode, op donderdag om 19.00 u in Nieuwrode en op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
Persoonlijk gebed is natuurlijk ook belangrijk. Dat kan thuis, maar bijvoorbeeld ook in stil gebed bij het Heilige Sacrament. Tijdens de vastentijd is er in de kerk van Kortrijk-Dutsel op maandagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur uitstelling van het Heilig Sacrament. Het gebedsmoment wordt afgesloten met het bidden van de Completen, de kerkelijke dagsluiting. Onze koster Kay zal voorgaan in gebed. Ontdek de rijkdom van deze vorm van gebed.

VORMELINGEN OP BEZOEK IN HET RUSTHUIS
Op woensdag 17 januari gingen de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode op bezoek in het WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Na een warme welkom van pastor Bart werden de jongeren in kleine groepjes verdeeld en gingen ze op interview bij enkele bewoners. Het werden boeiende gesprekjes over hoe het vroeger was bij plechtige communie en vormsel, over geloven en naar de kerk gaan, over naar school gaan zoveel jaren geleden, over hun gezin en werken, … en nog zoveel meer. Na een korte pauze met een wafel en een drankje gingen ze samen met pastor Bart aan de slag met een Bijbelverhaal. Als afsluiter was er nog een zangstonde onder leiding van Carine. Om 16.00 uur ging iedereen tevreden naar huis.
GN

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
481 gezinnen uit de Federatie Holsbeek hebben zich voor 2018 geabonneerd op het parochieblad Kerk en Leven. We verwelkomen 34 nieuwe abonnementen. Mocht u mensen kennen die zich nog willen abonneren, dan kan dat nog altijd.
Betalen doet men door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.


BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op 24 september werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Julie Marie Vuegen, dochter van Johan Vuegen en Valerie van Hamme; zij wonen op de Kriesberg. Peter en meter zijn Jos Swillen en Hilde Van Roy.
Op zondag 3 december werd in onze Sint-Lambertuskerk Lucas Vandeputte gedoopt, als zoon van Gunther Vandeputte en Katleen T' Hooft; zij wonen in het Hoekje. Peter en meter zijn Michel Vandeputte en Caroline Campe.
Op zondag 10 december werden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt:
 Preben Sellekaerts, zoon van Bart Sellekaerts en Lincy Boon uit de Plamootstraat; peter en meter zijn Gino Boon en Sofie Sellekaerts.
 Kjell Mertens, zoon van Thomas Mertens en Silke Matthys van op het Rot; peter en meter zijn Stijn Matthys en Leonie Verhaegen.
Op zondag 21 januari 2018 werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Omar Verlinden, zoon van Filip Verlinden en Katrien Cuppens; zij wonen op de Kratenberg. Peter en meter zijn Wouter Merckx en Katrien Verlinden.
Op zondag 4 februari werd in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt: Judith Vogeler, dochter van Frederik Vogeler en Loes Stukken; zij wonen op de Kriesberg. Meters zijn Lies Vogeler en Evelyn De Clercq.
Op zondag 11 februari doopte Pastoor Penne in onze Sint-Lambertuskerk: Britt en Mina Mehra Swinnen, dochters van Vishal Mehra en Lise Swinnen van het Rot. Peter en meter van Britt zijn Bart Swinnen en Greet Vervloet en voor Mina wordt het peterschap waargenomen door Bart Slangen.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

THAIS KOKEN MET KVLV
De Thaise keuken is ook in België erg populair. Met zijn verschillende smaken in één gerecht en het enthousiaste gebruik van verse kruiden en pepertjes onderscheidt de Thaise keuken zich van andere keukens. Thais koken is echt op reis gaan in je eigen keuken!
Deze les heeft plaats in de parochiezaal op woensdag 28 februari om 19.00 uur en kost 6,00 euro voor leden en 8,00 euro voor niet-leden
Inschrijven tot ten laatste 20 februari bij Juliette Van Meerbeek – tel.: 016 56 17 31.

VORMSELCATECHESE
Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovigen. Het begrip is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs-)geheim betekent.
De Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten.
Welke dat zijn, dat leren onze kandidaat-vormelingen op donderdag 22 februari van 17.45 tot 18.45 uur in de kerk.

KLJ
Kajotters: Kajotterweekend, van zaterdag 24 (10.00 uur) tot zondag 25 februari (14.00 uur).
zaterdag 24 februari
Jeties: Let's stay in and watch a movie (van 19.00 tot 21.30 uur)
zondag 25 februari
Noenies: Het rad van geluk
Lippies: ogetarts ezno roov geoneg hcsigetarts njiz negetarts eraw neellA
Rabbittts: quiz today!

GEPENSIONEERDENBOND
Geen schrikkeljaar in 2018, maar 28 februari is wel de laatste woensdag van de maand en dus komen de gepensioneerden weer samen in de parochiezaal om 13.00 uur.

THAIS KOKEN MET KVLV
Deze les heeft plaats in de parochiezaal op woensdag 28 februari om 19.00 uur en kost 6,00 euro voor leden en 8,00 euro voor niet-leden.
‘Ar han aroi mak loey.’: Het eten was lekker.
‘Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak.’: Mijn complimenten aan de kok.
Informatie bij Juliette Van Meerbeek – tel.: 016 56 17 31.

OP DE KOFFIE IN DE KERK
Het begint stilaan een gewoonte te worden om de eerste zondag van de maand na de eucharistieviering een koffie of fruitsap aan te bieden aan de kerkgangers.
Een gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en een leuke babbel te doen.
Op zondag 4 maart is het weer zover, dan nodigt de Parochieploeg de gelovigen uit voor een drankje en een hapje, na de mis van 10.30 uur.
Welkom!

KLJ
zondag 4 maart
Kajotters: De slimste kajotter ter wereld!
Noenies: Er komen nieuwe blaadjes aan de bome,n dus laat het bosspel maar komen!
Lippies: leps-prod-ej-neK
Jeties: You can get more money, but you can't get more time.
Rabbits: http://users.telenet.be/jurgen.kobierczynski/cartoons/scouts-N2-small.jpg
Delta’s: “I just like having fun”

SAMANA
Dinsdag 6 maart: vergadering voor de bestuursleden om 19.00 uur.
Josée en Agnes zorgen voor de koffie en de bezinning.

ZANGKOOR
Woensdag 7 maart: repetitie in de kerk van 19.30 tot 21.00 uur.

ONZE LIEVE VROUWKE
Wat de gelovigen het eerste opviel als ze op zondagmorgen 18 februari de kerk binnenkwamen, dat was dat Moeder Maria verhuisd was. Het viel meteen op dat ze niet meer vooraan in de kerk stond, maar achteraan. Ze blonk weer en haar kleren waren nieuw en fris gewassen. Aan haar voeten stond een tafeltje waarop bloemen prijkten en kaarsjes branden. Voortaan zal dat haar thuishaven zijn.