Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 292726 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 21 mei
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Christophorus Magallaen en gezellen
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 24 mei
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Rita

zaterdag 25 mei
19.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Willy Vandeput
Lector: Anne Van Dommelen

dinsdag 28 mei
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor de overledenen van de familie Van der Sypt-Goeman

donderdag 30 mei
10.30 u: Eerste communieviering
voor deze kinderen uit onze parochie: Nina Barette, Paoline Bruelemans, Maxim Buellens, Nathan Jonckers, Benoit Moerenhout, Lien Van Eyck, Ruben Vanhorenbeek, Thor Vuerinckx, Julie Maes, Floor Cools en Hanna Binnemans

vrijdag 31 mei
09.00 u: Eucharistieviering
Feest van Maria Bezoek
H. Mis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans en de Heilige Jozef uit dank voor een bekomen gunst

zaterdag 1 juni
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van O.-L.-Vrouwstraat, Verhaegenstraat en Schuttersveld
Lector: Daniel D'Hoker

dinsdag 4 juni
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roger De Cremer

vrijdag 7 juni
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Odette Dupont, echtgenoot Henri Feihle en overleden dochters

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

CHRISTELIJKE AANWEZIGHEID IN DE MEDIA
De omhalingen tijdens de eucharistievieringen van 1 en 2 juni dienen voor het financieren van de aanwezigheid van de katholieke kerk in de media. Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

FEDERATIEBEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
Elke parochie van onze federatie kent de traditie van een jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deze tradities willen we graag verder zetten met de hele federatie. Dit jaar zullen we daarom met onze vier parochies samen op bedevaart naar Scherpenheuvel gaan op Pinkstermaandag 10 juni.
Om 16.00 uur bidden we er de Rozenkrans; we verzamelen daarvoor om 15.50 uur aan het onthaalcentrum De Pelgrim. En om 18.00 uur draagt Pastoor Penne voor ons de mis op in de basiliek.
Er wordt geen bus ingelegd. Ieder van ons kent Scherpenheuvel en de weg ernaartoe. Hoe je ook komt, met de auto, per fiets of te voet, we hopen dat je er bij zult zijn, dat we elkaar kunnen ontmoeten bij Onze-Lieve-Vrouw en er één worden in gebed. Mocht je van plan zijn om te voet te gaan of te fietsen, laat dit dan snel weten aan Leon Thuys (tel. 0485 57 87 67 of leonthuys@yahoo.com) Misschien zijn er anderen die graag willen aansluiten.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51 vóór 5 juni.

FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei gaan we met de parochiefederatie Holsbeek op bedevaart, deze keer naar Halle en Alsemberg.
Om 09.00 uur vertrekt de bus in Nieuwrode op de hoek van de Plamootstraat en de Zandstraat (wegens werken in het dorp). Hij rijdt dan via de andere kerken (Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus, waar ook kan opgestapt worden.
Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de Basiliek van Halle, daarna middageten in restaurant ‘Boelekewis’, op weg naar Alsemberg, waar er om 16.00 uur een rozenkransgebed is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna is er nog een broodmaaltijd in ‘Krijmerie Kwadeplas’. De terugkeer in Holsbeek is voorzien rond 19.00 uur.
De deelnameprijs hiervoor is 40.00 €, vervoer met liftbus, 3-gangen middagmaal en avondmaal met koffie, twee sandwiches en taart inbegrepen.
Inschrijven en betalen kan tot ten laatste 25 mei bij: Carine Vandeput (0474 825 803) in Holsbeek, Achille en Irene Frooninckx-Van Kriekingen (0473 99 34 19 of 016 62 00 73) in Kortrijk-Dutsel, Godelieve Nys (0478 38 57 54) in Sint-Pieters-Rode en bij Juliette Van Meerbeek (016 56 17 31) in Nieuwrode.
Betalen kan ook via overschrijving op BE50 7343 9102 7318 van Federatie Holsbeek met vermelding : Bedevaart Halle 2019, naam, aantal en opstapplaats.

GEBEDSMOMENTEN TIJDENS DE MEIMAAND
Het is een oude Vlaamse traditie om in de meimaand bij Mariakapellen te bidden.
De parochiefederatie Holsbeek sluit aan bij deze traditie door in de vier parochies bij een aantal kapellen het rozenkransgebed te bidden:
• op donderdag 23 mei aan de kapel op de Molenberg in Kortrijk-Dutsel, ter hoogte van Ganzepoelstraat 13.
• op maandag 27 mei aan de kapel op de Houwaartse baan in Sint-Pieters-Rode.
Deze gebedsstonden hebben telkens plaats om 20.00 uur, behalve die in de tuin van het WZC, die begint om 19.00 uur.
Langs Maria naar Jezus!

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Op zaterdag 19 januari werden Ilyana en Alyssa Sempels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de dochters van Gunter Sempels en Marina Siebens van de Leuvensebaan. Meters van Ilyana zijn Erna Mellaerts en Linda Hardiquest; meters van Alyssa zijn Petra Sempels en Kristel Deweerdt.
Op zaterdag 27 april werd Matteo Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Matteo is de zoon van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn Sander Vandelaer en Lora Gyselinck.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OKRA 55+ - Holsbeek
De kern van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus nodigt u graag uit eens kennis te komen maken met de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Die hebben telkens plaats in de Sint-Mauruszaal op de tweede donderdag van de maand. Je kan er een lekkere kop koffie komen drinken of een praatje maken. Soms zijn er ook activiteiten of een uitstap.
Wil je meer weten, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve
Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).

BRILJANTEN PRIESTER
Op donderdag 25 april was het precies 65 jaar geleden dat onze medeparochiaan, E.H. Paul Van Roost, in de kathedraal van Mechelen door kardinaal Van Roey tot priester werd gewijd. Priester Paul Van Roost woont in de Biekedelle. Hij was 25 jaar pastoor van Haasrode. Ongeveer twintig jaar was hij ook aalmoezenier van het rusthuis Sint-Margaretha in Holsbeek. Samen met zijn huisgenote en enkele familieleden werd het briljanten priesterjubileum bescheiden gevierd. Namens de Federatie Holsbeek ontving hij een geschenk en hartelijke felicitaties.

BIDDEN BIJ DE KAPEL AAN DE WINGEWEG
Op vrijdagavond 3 mei kwam een groepje mensen samen aan de kapel aan de Wingeweg voor het rozenkransgebed. In de meimaand is er elke maandagavond om 19.00 uur rozenkransgebed in deze kapel. Het hele jaar door is de kapel geopend en is er gelegenheid om te bidden en een kaarsje aan te steken. Oprechte dank aan de vrijwilligers die trouw elke dag de kapel openen en sluiten.

BIDDEN BIJ DE MARIAGROT (1)
Op vrijdagavond 10 mei kwamen we samen bij de Mariagrot in de tuin van WZC Sint-Margaretha in Holsbeek. Er werd gebeden en gezongen n.a.v. Meimaand, Mariamaand.