Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 350023 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 22 januari – Eucharistieviering – derde zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel (gemeenschapsviering Sint-Pieters-Rode) –
17.30 uur
H. Mis voor de Fam Lontie -Goethuys

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Ninette Mellaerts

Zondag 23 januari – Eucharistieviering – derde zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis voor Emilienne Pardon

Nieuwrode - 10.30 uur
H. Mis voor Pater Albert Clijsters

Maandag 24 januari - Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
Heilige Mis ter ere van de Zalige Pater Valentinus

Dinsdag 25 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Feest van de Bekering van de heilige apostel Paulus
Heilige Mis voor Cyriel Dierickx, Maria Plasschaert, zoon Willy Dierickx en Roger Van de Velde

Woensdag 26 januari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heiligen Timoteüs en Titus, bisschoppen
Heilige Mis voor Nieke uit Limburg en de verlossing van de zielen uit het Vagevuur

Donderdag 27 januari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Angela Merici, maagd
Heilige .Mis voor Maurits Barrez (11/30)

Vrijdag 28 januari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
Jaargetijde voor Pastoor Karel Bruggeman

Zaterdag 29 januari – Eucharistieviering – Vierde zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel (gemeenschapsviering Sint-Pieters-Rode) –
17.30 uur
1e jaargetijde Ghislaine Govaerts

Holsbeek - 19 uur
Heilige.Mis voor Pastoor Julien De Keukelaere (4/30)

Zondag 30 januari – Eucharistieviering – Vierde zondag door het jaar
Kortrijk-Dutsel – 9 uur
H. Mis voor Jefke Smets

Nieuwrode - 10.30 uur
Heilige Mis voor Sylvain Storms en Augusta Meynaerts
Jaargetijde Mattheus Janssens en Irena Michiels
Voor de mentale genezing van Christina
Ter ere van O.-L.-Vrouw van Lourdes en de heilige Sint-Antonius

Maandag 31 januari - Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Johannes Bosco, priester
Heilige Mis voor een goede medische behandeling van een zieke, voor overleden familieleden en de verlaten zielen

Dinsdag 1 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Alouis Goessens, ouders en overleden familie

Woensdag 2 februari – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel - 19 uur
Hoogfeest van de Opdracht van de Heer/Maria Lichtmis
Heilige Mis voor August Goessens en Angelina De Decker, kinderen en kleinkinderen

Donderdag 3 februari - Eucharistieviering – Nieuwrode - 19 uur
Gedachtenis van de heilige Blasius, bisschop en martelaar
Jaargetijde voor Paul Bellemans

Vrijdag 4 februari - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Jaargetijde voor André Van Holen

FEDERATIEPLOEG
Op donderdag 27 januari om vergadert de Federatieploeg 14.00 uur in de Sint-Mauruszaal van Holsbeek.

LICHTMIS
Op 2 februari, de veertigste dag na Kerstmis, vieren wij het feest van de Opdracht van de Heer, het vroegere Maria Lichtmis. Vanouds worden er dan kaarsen gezegend.
Op woensdag 2 februari zullen we in de kerk van Kortrijk-Dutsel om 19.00 uur de liturgie van Maria Lichtmis vieren en zullen er kaarsen gezegend worden. Parochianen die dat wensen kunnen kaarsen meebrengen om gezegend te worden. We zullen een aantal gewone kaarsen en noveenkaarsen voorzien die na de Mis naar huis meegenomen kunnen worden.

BLASIUSZEGEN
Op 3 februari vieren we in de Kerk de heilige Blasius. Hij wordt aangeroepen tegen keelziekten. Vanouds wordt op die dag de Blasiuszegen gegeven. De priester houdt twee gezegende kaarsen kruiselings tegen de keel van de gelovige en bidt daarbij een gebed.
Op donderdag 3 februari zal er na de Mis van 19.00 uur in de kerk in Nieuwrode gelegenheid zijn om de Blasiuszegen te ontvangen.

MEER DAN 1000 EURO VOOR MISSIO
Op zaterdag 8 januari 2022 gingen de vormelingen van onze vier parochies Sterzingen ten voordele van Missio. Dwars door de wind en de regen bezochten ze, verkleed als Driekoningen, heel wat huizen in onze dorpen. Ze haalden een bedrag van meer dan duizend euro op en ook heel wat snoep. De vormelingen van Holsbeek Sint-Maurus gingen met drie groepen op pad en zamelden 252,95 euro in. In Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode gingen ze met 5 groepen op pad en zamelden ze 461,91 euro in. En de vormelingen van Nieuwrode gingen met 3 groepen op pad en zamelden 368,67 euro in.
Oprechte dank aan de sterzangers, de begeleiders en de gulle gevers!

FONDS PASTORALE WERK(ST)ERS
De omhalingen op zaterdag 22 en zondag 23 januari zijn voor het Fonds Pastorale Werk(st)ers. Het staat in voor de bezoldiging van leken die ten dienste staan van de lokale gemeenschappen, zieken of gevangenen. Veel leken ondersteunen priesters en diakens op vrijwillige basis, maar in sommige gevallen is bezoldiging nodig. Door dit fonds te steunen, helpt u de evangelisatie in onze gemeenschappen.
Dank voor uw vrijgevigheid.

HOLSBEEK 2021 IN KERKELIJKE CIJFERS
Ieder jaar, bij de overgang van oud- naar nieuwjaar, worden ook de kerkelijke cijfers van de Federatie Holsbeek bekend gemaakt.
In de vier parochies van de Federatie Holsbeek werden er in 2021 56 kinderen gedoopt. 36 kinderen ontvingen de Eerste Communie, 36 jongeren ontvingen het Heilig Vormsel, er was slechts 1 kerkelijk huwelijk en 23 overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Iedere week zijn er minstens negen Eucharistievieringen.

In de Sint-Maurusparochie van Holsbeek werden er 23 kinderen gedoopt. Vijf kinderen deden de Eerste Communie. Twintig jongeren ontvingen er het Heilig Vormsel. Er was één kerkelijk huwelijk. Vijf overledenen kregen een kerkelijke uitvaart. Elke zaterdag, dinsdag en vrijdag is er een Eucharistieviering in de Sint-Mauruskerk.
In de Sint-Catharinaparochie van Kortrijk-Dutsel waren er tien doopsels en drie overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Elke woensdag en elke zondag is er een Eucharistieviering in de Sint-Catharinakerk.
In de Sint-Pietersparochie van Sint-Pieters-Rode werden er zes doopsels in het doopboek ingeschreven, de parochie zorgde voor een gelovig afscheid voor zeven overledenen. Elke maandag en zaterdag is er een Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk (Nu even niet wegens werken in de kerk).
De parochies van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode hadden samen 15 eerstecommunicanten en 8 vormelingen.
In de Sint-Lambertusparochie van Nieuwrode ontvingen 17 kinderen het Heilig Doopsel, 16 kinderen ontvingen de Eerste Communie, 8 jongeren werden gevormd en 8 overledenen kregen een kerkelijk afscheid. Elke donderdag en zondag is er een Eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk.

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 11 en 12 december zamelden we via de kerk van Kortrijk-Dutsel nog bruikbare goederen in voor Wereld Missie Hulp. Die inzameling leverde niet minder dan 600 kg materiaal op! Wereld Missie Hulp dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.
Aan de kerk van Nieuwrode staat een rode kledingcontainer waarin je het hele jaar door nog bruikbare kleding en textiel kunt schenken. En WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest.

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Als het nog niet gebeurd is, dan moet u nu dringend het abonnement op uw parochieblad betalen. Dat kan door overschrijving van 42,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135 van Stichting Vicariaat VLBM. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Omdat we al half december zijn, is het mogelijk dat uw betaling niet meer tijdig verwerkt geraakt; mogelijk mist u dus de eerste nummers van 2022!
Contant betalen kan ook bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49).

GEEN VIERINGEN IN SINT-PIETERSKERK
Wellicht tot het einde van het jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van Sint-Pieters-Rode, omwille van de vernieuwing van de verwarming. Alle vieringen van Sint-Pieters-Rode gaan tijdelijk door op de gewone uren in de Sint-Catharinakerk van Kortrijk-Dutsel. Via dit parochieblad houden we u op de hoogte van de vordering van de werkzaamheden.
(PG)

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

AANDACHT!
Door herstructureringen bij bpost kan Kerk & Leven voortaan zowel op dinsdag, woensdag als donderdag in uw brievenbus vallen. En dat kan van week tot week verschillen.
Als u op donderdag uw parochieblad nog niet ontvangen hebt, dan kan u dat melden, ofwel via een online formulier op www.kerkenleven.be/nietontvangen, ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld steeds uw naam en adres, alsook uw abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. Of naar de lokale contactpersoon van uw parochie natuurlijk (zie in de linker kolom op blz. 2).
Hou er rekening mee dat de post soms rare bokkensprongen maakt! Zo was het parochieblad van de Federatie Holsbeek vorige week een dag eerder bij de ouders van pastoor Penne in Oost-Vlaanderen, dan dat het hier in onze parochies verdeeld werd! Begrijpe wie kan!

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

HET ANGELUS
Toen het rond Pasen duidelijk werd dat er enige tijd geen vieringen in onze kerken konden gehouden worden, werd binnen de federatie afgesproken de klokken in onze kerktorens wat meer te laten luiden, o.a. om 20.00 uur, samen met de dankbetuigingen die her en der gehouden werden voor het zorgpersoneel. Op sommige plaatsen werd daarvoor het Angelus ingeschakeld.
Ondertussen werd binnen de federatieploeg afgesproken vanaf 1 augustus in alle kerken het Angelus op dezelfde tijdstippen te luiden, nl. om 12.00 uur ’s middags en om 18.00 uur ’s avonds. Alleen in Kortrijk-Dutsel weerklinkt het Angelus ook nog om 08.00 uur ’s morgens; daar is dat immers al een jarenlange traditie. Het luiden om 20.00 uur valt weg.
Over Het Angelus vindt u een filmpje op het YouTubekanaal van Pastoor Penne:
https://www.youtube.com/watch?v=avBY62ciJY0.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 14 februari 2021 werd Jones De Smet in onze Sint-Mauruskerk door pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Jonas De Smet en Anne Peeters uit het Langeveld. Meters zijn Yvonne Dekelver, Kathy Elsen en Jolien Salu.
Op zaterdag 10 april werd Otis Vandelaer in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Otis is het zoontje van Hannes Vandelaer en Anneleen Janssens en het broertje van Matteo; zij wonen in de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Wouter Janssens en Sara Lemmens.
Op zaterdag 24 april werd Benjamin De Oliveira Chagas Grachinha Da Silva in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Benjamin is de zoon van Claudio Grachinha Da Silva en Janaina De Oliveira Chagas, van de Nobelberg. Peter en meter zijn Antonio Manuel Correia Guedes Cardoso en Jaqueline Tavares Da Silva.
Op zondag 27 juni werd Sebastien Vanholsbeeck in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is het zoontje van Bert Vanholsbeeck en Wendy Gijsegom uit Testelt. Peter en meter zijn Rudi Gijsegom en Mieke Blockx.
Op zondag 18 juli werd Celine Peeters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Celine is het dochtertje van Hendrik Peeters en Tamara Van den Bergh uit de Kartuizersstraat. Peter en meter zijn William Peeters en Tina Vleminckx.
Op zondag 15 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, werd Sia Peeters in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizersstraat. Meters zijn Jade Michiels en Lotte Van den Wijngaerd.
Op zondag 29 augustus werd Brent Wittemans-Van Den Bergh in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Brent is het zoontje van Kristof Van Den Bergh en Ils Wittemans van de Chartreuzenberg. Meters zijn Shelsey Landuyt en Katleen Geets.
Op zondag 12 september werden Mathijs en Emma Bellens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn de kinderen van Jo Bellens en Julie Binon, van de Berkendreef. Peter en meter van Mathijs zijn Hans Couck en Tinne Bellens; peter en meter van Emma zijn Alexander Binon en Loes Bellens.
Op zondag 3 oktober werd Raf Hoedemaekers in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Raf is het zoontje van Sam Hoedemaekers en Marie Frateur uit het Langeveld. Peter en meter zijn Nisse Behets en Loulou Dourée.
Op zondag 24 oktober 2021 werd Florianne Coteur in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Joris Coteur en Laurence Vrancken uit de Lindestraat. Peter en meter zijn Thomas Jans en Anne Calsius.
Op zaterdag 4 december 2021 werd Elena Wessels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Tim Wessels en Daniëlle Copmans uit het Bovenveld. Meters zijn Geertje Wessels en Pascale Copmans.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 25 september 2021 hebben Andi Coessens en Lenka Ceulemans elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk in onze Sint-Mauruskerk. Getuigen waren Alan Coessens, Kevin Ceulemans, Lincy Brandts en Brenda Vanhoegaerden.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

SINT-MAURUS, NU OOK OP VAT VERKRIJGBAAR!
In het zevende nummer van ons parochieblad uit 2016 werden de ambachtelijke brouwers gevraagd om ook eens een Sint-Maurusbier uit te brengen. Aanleiding was de introductie van het “Sint-Maurusbrood” bij de plaatselijke warme bakker. Walt en Vicky verkopen nog steeds af en toe dat licht grof brood op basis van geplette tarwe, momenteel ligt er “Theophiel” in de rekken, een donker veelgranenbrood.

We zijn ondertussen vijf jaar verder, en op de menukaart van Cafetaria “De Schuur” van de Sportschuur (in de Sint-Maurusstraat) staan al een unieke verzameling van de meest uiteenlopende streekbieren, maar een echt eigen bier des huizes ontbrak nog aan het gamma.

Uitbaters Manuela en Nico vulden de - omwille van corona - noodgedwongen vrije tijd creatief in met het zoeken naar een eigen bier. Het werd een zacht licht hoppig bier van hoge gisting, met een toets van cardamon en citrus. Brouwerij Wilderen werd aangezocht om het 6° sterke blonde bier te brouwen.

Een naam ontbrak evenwel nog, maar een oproep bij de vaste klanten bracht alvast heel wat suggesties naar voor. De naam “Sint-Maurusbier”, met verwijzing naar de kerk, de parochiezaal en de Koninklijke Fanfare Sint-Maurus in de onmiddellijke buurt, en de straatnaam er bovenop, werd door Jos Libotton aangebracht en haalde het van de andere voorstellen.

Sint-Maurus was een leerling van Sint-Benedictus en hij treedt met dit bier in de voetsporen van zijn leermeester. In de jaren '80 brouwde Pierre Celis in Hoegaarden immers een zwaar bruin abdijbier Sint-Bénédict (later Bénédict) in zijn brouwerij “De Kluis”.

Pastoor Andy Penne, samen met de fiere ouders Nico en Manuela, voorzitter Rudy Janssens van de parochieploeg Sint-Maurus en dooppeter Jos Libotton kwamen samen om het bier officieel “in te drinken”. Dat kan u overigens ook, een prima gelegenheid om de viering bij te wonen in de Sint-Mauruskerk en u nadien zelf te vergewissen van het nieuwe product. Het is enkel verkrijgbaar in “De Schuur”, en wordt er fris getapt van ’t vat, in glazen waarop de kerktoren van de Sint-Mauruskerk fier en trots prijkt.
(Rudy Janssens, hobbybrouwer)

EEN HALVE EEUW OUD

Op 14 januari 1972 werd er bij de familie Penne in Ninove een zoontje geboren. De trotse ouders noemden hem Andy en dat werd bevestigd bij zijn doopsel. Andy is een Griekse naam. De betekenis is `dapper, heldhaftig’. De naam wordt het vaakst gegeven aan Franse jongens, vier keer vaker dan aan Nederlandse jongens.

Andy groeide op als een gelukkige jonge knaap; op zijn 12e droomde hij er al van priester te worden. En zo geschiedde: op 19-jarige leeftijd trok hij naar het seminarie; hij volgde zijn priesteropleiding in het Nederlandse ’s Hertogenbosch. In 1997 werd hij met zeven andere klasgenoten tot priester gewijd. Van 1997 tot 2005 werkte hij in Nederland als pastoor.
In 2005 kwam hij terug naar België waar hij als godsdienstleraar aan de slag ging in Kortemark. Zijn hart bleef echter in Nederland; zo kreeg hij de kans om lid te worden van de priesterraad van het bisdom ’s Hertogenbosch, van 2009 tot 2014.
Ondertussen kreeg hij op 1 augustus 2011 de herderlijke zorg toevertrouwd voor de parochies Bever, Galmaarden en Tollembeek. Sinds 1 september 2017 is Priester Penne ‘onze’ pastoor.

En zo kregen wij de kans om zijn 50e verjaardag niet ongezien voorbij te laten gaan. De federatieploeg had een paar verrassingen voor hem in petto. Op zijn verjaardag werd in alle vroegte voor de pastorie een deur geplaatst met daarop de slogan: “Ie heet er ene een nief véédéé gekregen” en het getal ‘50’. Zo kon iedereen die er voorbij kwam gewandeld mee genieten. Gelukkig werd de pastoor er niet wakker van want voor hem was 7.00 uur nog midden in de nacht.
Zoals elke vrijdag droeg hij om 9.00 uur de eucharistieviering op, met wat meer aanwezigen dan gewoonlijk, want dat was zo afgesproken. Na de viering was er in de pastorie een kleine receptie ter ere van onze jonge pastoor; hij kreeg er ook enkele passende geschenken.

Mijnheer Pastoor, we wensen u nog vele gezonde jaren toe. Geniet van de wereld en de mensen die u ontmoet, en laat uw hart overvloeien van liefde, die u zult delen met mensen in nood. Kweek een glimlach in uzelf, verlies nooit uw gevoel voor humor. Probeer meer naar God te luisteren dan naar de mensen, en Hij zal u de waarheid tonen en u zegenen.
Gelukkige verjaardag!
(MAC)

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!