Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 264389 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

dinsdag 20 februari
09.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Philemon Stradiot

vrijdag 23 februari
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Maurus voor een genezing

zaterdag 24 februari
19.00 u: Eucharistieviering
Jaargetijde voor Jules Peeters
Lector: Geerda Verschoore

dinsdag 27 februari
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Paul Billens
vrijdag 2 maart
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Marcel Oldijck

zaterdag 3 maart
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Godelieve Geerts
Lector: Carine Van de Put

dinsdag 6 maart
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Coleta
H. Mis voor Maria Van HasselINFORMATIEAVOND VORMING PASTORALE ZONE HOLSBEEK
Sinds enkele jaren loopt in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen het project ‘Nieuwe Wegen Banen’. Wijlen Mgr. Lemmens wilde hiermee een aanzet geven om onze pastoraal in opzet en structuren voor te bereiden op de toekomst. Dit onder andere door de uitbouw van pastorale zones, waar pastores en leken de handen in elkaar slaan om aan de Kerk van de toekomst te werken.
Nieuwe Wegen Banen en de uitbouw van de pastorale zones is niet een zoveelste aanpassing van structuren, maar vertrekt van de vraag “wat kunnen en moeten we vandaag doen, om over tien, twintig jaar nog Kerk te zijn in deze gemeente? Waar moeten we nu aan denken, welke stappen moeten we nu al zetten?”.

We nodigen geďnteresseerden graag uit voor een eerste meer algemene informatieavond over het project ‘Nieuwe Wegen Banen’ en pastorale zones.
De avond wordt ingeleid door Dirk Claes, medewerker van het Vicariaat in Mechelen en heeft plaats op donderdag 1 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof, Kerkplein 1 – 3220 Sint-Pieters-Rode.
Van harte welkom.

FEDERATIEPLOEG
Op vrijdag 2 maart komt de Federatieploeg samen om 14.00 uur in de pastorij van Holsbeek Sint-Maurus.

VORMELINGEN OP BEZOEK IN AVERBODE
De kandidaat-vormelingen van onze federatie gaan op zaterdag 3 maart op bezoek in de Abdij van Averbode. Er vertrekt een bus om 10.00 uur aan de kerk van Holsbeek Sint-Maurus en die bus stopt aan de drie andere kerken, om zo verder naar Averbode te rijden.
In de abdijkerk zullen we samen met de kloostergemeenschap eucharistie vieren en kennis maken met het kloosterleven. Rond 17.00 uur zijn we weer terug in onze parochies. Ouders en jongeren ontvangen hierover ook een mail.

Averbode ontstond rond de abdij van de 'witheren'. Eeuwenlang bepaalde de norbertijnenabdij het ritme van de omliggende gemeenschap.
Graaf Arnold II van Loon stichtte rond 1134 een dubbelabdij aan de grens tussen zijn graafschap en het hertogdom Brabant. Dubbelabdijen waren religieuze gemeenschappen onder leiding van een abt of abdis voor zowel mannen als vrouwen, een vorm die bij de norbertijnen geleidelijk zou verdwijnen. Uiteindelijk verhuisden de dames uit Averbode naar een eigen abdij in de omgeving van Roermond.
Het middeleeuwse poortgebouw stamt uit de veertiende eeuw, daarmee is dit het oudste gedeelte van het complex. Bij de bouw werd ijzerzandsteen uit de buurt gebruikt. Naast de grote poort kan je nog altijd het 'armengat' zien dat gebruikt werd om voedsel uit te delen aan iedereen die een beetje steun kon gebruiken.
In de zeventiende en achttiende eeuw kreeg de abdij haar huidige uitzicht, met de prachtige abdijkerk van Jan van den Eynde. De barokkerk vraagt om aandacht op het binnenplein, maar ook aan de horizon, waar de hoge toren de abdij in het landschap markeert. De spiegelvijver in het midden van het binnenplein biedt bezoekers een andere kijk op de blikvangers rond het binnenplein.
(GN)

OUDERAVOND VORMSEL
De ouders van onze kandidaat-vormelingen worden op maandag 5 maart om 20.00 uur in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode verwacht voor een vergadering. Tijdens deze bijeenkomst maken we ook de praktische afspraken voor de dagen van het vormsel. Ook deze uitnodiging mogen de betrokken ouders in hun mailbox verwachten.
(GN)

BEDEVAART NAAR SINT-JOZEF LEUVEN
De maand maart is toegewijd aan de heilige Jozef. Vanouds gaan vele parochies tijdens die maand op bedevaart naar Sint-Jozef in Leuven, waar het nationale heiligdom zich bevindt. Het Sint-Jozefheiligdom ligt aan het Damiaanplein in Leuven.
Als parochies van de Federatie Holsbeek willen we dan ook op bedevaart naar de Heilige Jozef in Leuven gaan op maandag 12 maart. Om 11.30 uur is er de Eucharistieviering en om 14.30 uur is er het lof, waarin Pastoor Penne zal voorgaan. Vanwege de kleine afstand, gaat elk op eigen gelegenheid en wordt er vanuit de Holsbeekse parochies geen vervoer georganiseerd.DOPELINGENVIERING
Op zondag 4 februari was er in de kerk van Sint-Pieters-Rode een viering met kinderzegen, waarop de dopelingen van het afgelopen jaar bijzonder waren uitgenodigd. Heel wat jonge ouders gingen in op de uitnodiging en kwamen met hun dopeling naar de kerk. Godelieve, Bea, Minouche, Irene en Achilles zorgden daarna voor koffie, chocolademelk en poffertjes. Het was een mooi moment waarop de jonge kerk van onze Federatie biddend samen was.

VASTENTIJD, EEN TIJD VAN MEER AANDACHT VOOR HET BIDDEN
De jaarlijkse Veertigdagentijd is een tijd van meer aandacht voor het bidden, bij de Heer te zijn, met Hem te spreken en naar Hem te luisteren.
De wekelijkse Eucharistieviering op zaterdag of zondag hoort zeker tot het vaste programma maar misschien is er ook gelegenheid om op weekdagen ook eens naar de Eucharistieviering te gaan. Welkom op maandag om 19.00 u in Sint-Pieters-Rode, op donderdag om 19.00 u in Nieuwrode en op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u in de kerk van Holsbeek Sint-Maurus.
Persoonlijk gebed is natuurlijk ook belangrijk. Dat kan thuis, maar bijvoorbeeld ook in stil gebed bij het Heilige Sacrament. Tijdens de vastentijd is er in de kerk van Kortrijk-Dutsel op maandagavond en donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur uitstelling van het Heilig Sacrament. Het gebedsmoment wordt afgesloten met het bidden van de Completen, de kerkelijke dagsluiting. Onze koster Kay zal voorgaan in gebed. Ontdek de rijkdom van deze vorm van gebed.

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
481 gezinnen uit de Federatie Holsbeek hebben zich voor 2018 geabonneerd op het parochieblad Kerk en Leven. We verwelkomen 34 nieuwe abonnementen. Mocht u mensen kennen die zich nog willen abonneren, dan kan dat nog altijd.
Betalen doet men door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Met vragen over uw abonnement kunt u terecht bij Rudy Janssens (tel.: 016 44 62 06 – e-mail: rudy.janssens@telenet.be) of bij de contactpersonen van uw parochie.

BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

BEZOEK AAN HET RUSTOORD
Op woensdag 7 februari was het de beurt aan de kandidaat-vormelingen van Holsbeek Sint Maurus om een bezoek te brengen aan het WZC Sint Margaretha.
Via een stellingenspel kregen de jongeren meer inzicht in de werking van een woon- en zorgcentrum. Nadien kwam het leukste van de namiddag: op bezoek bij één van de bewoners. Een groepje maakte zo kennis met Fons Van Roost. Ze luisterden geboeid naar zijn verhalen over hoe het vroeger was. En tot hun verbazing bleek dat Fons zelfs naar dezelfde school geweest was als waar zij nu gaan.
Afsluiten deden ze met een bezinning rond het leven van Jezus en een korte zangstonde.

OKRA 55+ - trefpunt Holsbeek Sint-Maurus
De maandelijkse ledenbijeenkomst van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus heeft plaats op donderdag 8 maart in de parochiezaal. Ook niet-leden zijn welkom voor een lekkere kop koffie bij een gezellig praatje met leeftijdsgenoten. Deze keer komt Luc van de Gaer een voordracht geven over zijn reis naar Compostella.
Inlichtingen bij Godelieve Thomas – tel: .016 4471 73.

UW ERFENIS
Minister van justitie Koen Geens komt op zondag 11 maart van 10.30 tot 12.00 uur in de Sint-Mauruszaal praten over de nieuwe erfenis- en testamentregels, over wat er verandert voor u en uw erfgenamen in het nieuwe erfrecht.
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen aan een notaris.
De toegang is gratis