Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 275477 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

vrijdag 10 augustus
9.00 u: Eucharistieviering
Feest van de H. Laurentius
Jaargetijde voor Clementine Noynaert

zaterdag 11 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen
Lector: Carine Van de Put

dinsdag 14 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis H. Maximiliaan Maria Kolbe
H. Mis voor John Mich

woensdag 15 augustus
Maria Ten Hemelopneming
10.30 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Christine Vanlangendonck en Fons Vanlangendonck
Lector: Rudy Janssens

vrijdag 17 augustus
9.00 u: H. Mis voor Gaston Delbaer

zaterdag 18 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum
Lector: Guido Vanherle

dinsdag 21 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis H. Paus Pius X
Jaargetijde voor priester Roger De Clerck

vrijdag 24 augustus
9.00 u: Eucharistieviering
Feest van de H. Apostel Bartholomeus
H. Mis voor Jan en André Decrick en Cesarine Allebosch

zaterdag 25 augustus
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Roland Demeyere namens de parochiegemeenschap
Lector: Daniel D’Hoker

dinsdag 28 augustus
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Augustinus
H. Mis voor priester Luk De Geest

vrijdag 31 augustus
9.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis H. Maria, Moeder en Middelares van genade
H. Mis voor Gaston Delbaer

zaterdag 1 september
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor overledenen
Straatviering: voor de levende en overleden bewoners van Asseltveld, Berkendreef, Kastanjeweg en Biekedelle
Lector: Anne Van Dommelen

dinsdag 4 september
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Rosanne Van Mello

vrijdag 7 september
9.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Priester Luk De Geest en voor een intentie uit dankbaarheid


COMMUNIE AAN HUIS
Ter gelegenheid van Maria Ten Hemelopneming brengt pastoraal werkster Godelieve Nys op donderdag 9 augustus de communie bij zieke en bejaarde medeparochianen in Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. U mag haar verwachten tussen 9.00 en 12.00 uur. Wie omwille van ziekte en/of leeftijd graag de communie aan huis ontvangt, neemt best even contact op met: Godelieve Nys, pastoraal werkster, tel: 016 62 13 85.

VIERING VAN MARIA TENHEMELOPNEMING
Op 15 augustus vieren we het grootste Mariafeest, de tenhemelopneming van Maria. In onze Federatie Holsbeek willen we drie Eucharistievieringen aanbieden aan de gelovigen om dit Hoogfeest te vieren.
Op de vooravond – dinsdag 14 augustus – zal er een Eucharistieviering zijn, om 19.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode. Op woensdag 15 augustus zelf is er om 09.00 uur een viering in de kerk van Nieuwrode en om 10.30 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Op het einde van deze viering zal Hubert Herbots het Gouden Sint-Romboutskruis worden opgespeld. Hij krijgt deze kerkelijke onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de kerk en de parochie; het is dit jaar al 50 jaar dat we op zijn inzet kunnen rekenen. Na deze Mis is er een receptie voor alle aanwezigen.
Van harte welkom.

INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2019
Onlangs was er een inschrijvingsavond voor het Vormsel 2019. Op dit moment zijner 31 kinderen, geboren in 2007, ingeschreven. 7 voor Sint-Pieters-Rode, 11 voor Holsbeek Sint-Maurus en 12 voor Nieuwrode. Voor Kortrijk-Dutsel is er nog maar 1 inschrijving; indien er hier niet een paar bijkomen, dan zal de vormselvoorbereiding in het komende jaar vanzelfsprekend niet in Kortrijk-Dutsel doorgaan en zal de kandidaat aansluiten bij een van de andere parochies.
Begin september gaan we op weg naar het Vormsel en tot dan kan men nog inschrijven. Spreek jongeren die geboren zijn in 2007 – en hun ouders - aan op hun keuze voor het Vormsel!
Inschrijven kan nog bij Godelieve Nys, godelieve.nys@gmail.com.

GEBEDSKAART WERELDGEZINSCONGRES
Van 22 tot 26 augustus 2018 heeft in het Ierse Dublin het driejaarlijkse rooms-katholieke Wereldgezinscongres plaats. Het brengt families van over de hele wereld samen om te vieren, te bidden en na te denken over het gezin als de hoeksteen van ons leven, van de samenleving en van de Kerk.
Paus Franciscus zal ook naar Ierland reizen en aanwezig zijn op het feest op zaterdag 25 augustus. En hij zal voorgaan in de slotviering op zondagochtend 26 augustus. Alle informatie vindt u op www.worldmeeting2018.ie/en/.

Kerk in Nood heeft een gebedskaart uitgegeven om te bidden voor een hoopvol en inspirerend gezinspastoraat, hier en in de wereldkerk. In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 augustus zullen we in de Eucharistievieringen aan de aanwezigen een gebedskaart geven en zullen we samen bidden om het welslagen van dit Wereldgezinscongres.

LOURDES – JULI 2018
Met 5 bedevaarders en 2 medewerkers uit onze parochiefederatie gingen we met Samana op bedevaart naar Lourdes. Het werd een deugddoende bedevaart van bidden en vieren, maar ook met gezellige momenten, met een babbel en een drankje. Julia, één van de deelnemers schreef het volgende gedicht:

Lourdes 2018

Stille inzet
éen en al verwondering
draagkracht van geven
in kleuren geluk.
Elke dag opnieuw ontwaken
wachten aan de deur.
Met warme handen
naar elkander reiken
en voelen
die diepe verbondenheid
vol wondere krachten,
“zoals BERNADETTE
ONZE LIEVE VROUW
aanschouwen mocht
rondom een aureool vol licht en liefde.”

Ongekende vreugde
die uit de helende bron opstijgen,
lichaam en geest zuiveren,
als een warm deken
je ziel omsluiten,
innige omarming
rondom ziekte en pijn
in zalving
vol vrede en geluk.

Diepe verbondenheid,
dankbare terugblik,
bedankt “SAMANA”
dank u wel “aan alle vrijwilligers”.

Julia Loozen

FEDERATIEPLOEG
Op dinsdag 28 augustus om 14.00 uur komt de federatieploeg samen in de pastorij van Holsbeek Sint-Maurus.

WIJDING NIEUWE HULPBISSCHOP
Op zondag 2 september om 15.00 uur is er in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen de bisschopswijding van onze nieuwe hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte. Kardinaal De Kesel leidt de plechtigheid. Alle gelovigen zijn van harte welkom.


STRAATVIERINGEN
Vanaf het eerste weekend van september zullen er in de vier parochies regelmatig “Straatvieringen” zijn. We nodigen dan de bewoners van een aantal straten speciaal uit om naar onze weekendvieringen te komen. Die bewoners zullen allemaal een uitnodigingsbrief ontvangen.
Deze straatvieringen hebben verschillende doelen. Op de eerste plaats laten we als parochiegemeenschap iets van ons horen en nodigen we mensen eens bijzonder uit met ons mee te bidden en te vieren. In deze viering bidden wij bijzonder voor de levende en overleden bewoners van die straat, mensen kunnen ook voor overledenen laten bidden. Op de brief kunnen mensen ook dingen aangeven, bijvoorbeeld dat men eens een bezoekje wil of dat men iets wil doen in de parochie. Op deze manier willen we mensen bereiken waarmee contact moeilijker is.
In het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september zullen de eerste straatvieringen plaatsvinden in de vier parochies. Een drietal weken ervoor krijgen de mensen de uitnodigingsbrief in de bus. We blijven zaaien en geloven in de oogst.
Deze straatvieringen zullen ook telkens in het parochieblad aangekondigd worden.

BOEKENTASSENZEGENINGEN
Nu het nieuwe schooljaar weer begint, wensen we alle leerlingen en leerkrachten een gezegend schooljaar toe. In het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september zullen we in al onze parochies een viering hebben met boekentassenzegening: op zaterdag om 17.30 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek en op zondag om 9.00 uur in de kerk van Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in de kerk van Nieuwrode.
Leerlingen, maar ook leerkrachten, mogen hun boekentassen meebrengen, we zullen deze zegenen maar ook bidden om veel wijsheid in het nieuwe schooljaar. Geef dit bericht alvast door aan kinderen en kleinkinderen…
Welkom.


UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier. Gods Zegen voor hun toekomst.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

OPEN KAPEL
Sinds 9 augustus is de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Wingeweg elke dag van ’s morgens tot ’s avonds geopend.
We hadden graag onze Sint-Mauruskerk dagelijks opengesteld, maar uit vrees voor diefstal en vandalisme is dat (nog) niet mogelijk. Toch willen we in Holsbeek graag voorzien in een kapel waar mensen terecht kunnen voor gebed en om een kaarsje aan te steken. Enkele buurtbewoners zullen de kapel dagelijks openen en sluiten.
Onze parochiegemeenschap is hen daarvoor oprecht dankbaar.DIPLOMA - UITREIKING
Op vrijdag 29 juni zwaaiden 26 kleuters van de derde kleuterklas van Juf Nathalie Van Loock van de Klim-Op School in Holsbeek Sint-Maurus af. Tijdens de plechtige proclamatie in aanwezigheid van schooldirecteur Kim Geens en Pastoor Penne namen ze één voor één hun diploma en felicitaties in ontvangst. Met een lichtgevende paternoster op zak gaan ze een inspirerende en gezegende toekomst tegemoet.

WANDELING MET ONTBIJT
Op zondag 19 augustus houdt CM – Holsbeek een wandeling met ontbijt voor het hele gezin, in de omgeving van Nieuwrode, onder leiding van een gids van Natuurpunt.
De wandeling start om 9.30 uur aan de Parochiezaal van Nieuwrode. Tussen 8.30 en 9.30 uur is er eerst een heerlijk ontbijt aan de prijs van 5 euro (-12 jaar: 3 euro).
Meer info en inschrijven bij Brenda Van Rillaer (016 35 96 00 of Brenda.VanRillaer@cm.be).