Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 283168 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

vrijdag 7 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Ambrosius
H. Mis voor Pastoor Frans Dedobbeleer, Pater Bavo Matthys en Kapelaan Jan Pornel en hun overleden familie

zaterdag 8 december
19.00 u: Eucharistieviering
Intenties:
Georges Anthoons en Augusta Letienne
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Bergeveld
Lector: Imelda Op de Beeck

dinsdag 11 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Damasus I
H. Mis voor Leonie Van den Dijck, Zuster Gabriëlle Capiau, Zuster Reinildis Servranckx en hun overleden familie

vrijdag 14 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Johannes van het Kruis
H. Mis voor Norbert Depessemier

zaterdag 15 december
19.00 u: Eucharistieviering
Viering van Zondag Gaudete met onze vormelingen
Intentie:
Eerste Jaargetijde voor Niels Robberechts

dinsdag 18 december
09.00 u: Eucharistieviering
H. Mis voor Maurice Saelens en Maria Van Maldeghem en voor Josepha Van Den Bossche

vrijdag 21 december
09.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Petrus Canisius
H. Mis ter ere van de Heilige Familie voor een gezin

OP DE HELFT VAN DE ADVENT – VIERING MET ONZE VORMELINGEN
Aanstaande weekend, zaterdag 15 en zondag 16 december, vieren we de derde zondag van de advent. We noemen die zondag “zondag Gaudete”, het verwijst naar de intredezang “Verheugt u in de Heer”, we zitten dan op de helft van de advent. Het is een bijzondere zondag vanwege de liturgische kleur: de priester draagt dan een roze kazuifel. Door het paarse van de advent begint het licht te schijnen van Kerstmis en daarom dragen we de roze kleur.
We vieren zondag Gaudete met onze vormelingen. Op zaterdag 15 december om 17.30 uur met de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19 uur met de vormelingen van Holsbeek in de Sint-Mauruskerk in Holsbeek. Op zondag 16 december om 10.30 uur vieren we het met de vormelingen van Nieuwrode in de kerk van Nieuwrode.
In de vieringen van dit weekend wordt ook een collecte gehouden voor Welzijnszorg, ze maken werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

BOETEVIERING EN PERSOONLIJKE BIECHTGELEGENHEID ROND KERSTMIS
Rond de grote feesten van ons geloof is het een goed gebruik om boetevieringen te houden en persoonlijke biechtgelegenheid aan te bieden. Dat willen we doen op woensdagavond 19 december in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Om 19 uur is er een Heilige Mis met boeteviering. Na de Mis is er gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, tot 20 uur.

KERSTVIERINGEN 2018
We zitten midden in de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.
Om u tijdig te kunnen voorbereiden, geven we nu al even de tijdstippen mee waarop de kerstvieringen in onze parochiefederatie zullen plaatshebben.
Op maandag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – dinsdag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.


RADIO MARIA WORDT ZEVEN
Op woensdag 12 december viert Radio Maria zijn zevende verjaardag. Heel wat van onze parochianen zijn vertrouwd met Radio Maria. Twee keer in de week, op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 uur wordt vanuit de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de Mis uitgezonden en zo zijn wij even de grootste parochie van Vlaanderen.
Deze zevende verjaardag wordt gevierd en iedereen is van harte welkom in de feestmis in de kerk waar ook de studio’s zijn, aan het Sint-Reneldisplein 23 in Leuven - Egenhoven. De Mis begint om 19.00 uur. Onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, is hoofdcelebrant. Daarna is er een receptie voor iedereen.
Van harte welkom!

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 15 en 16 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal gezien hebt u als abonnee op Kerk en Leven onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2019.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 7 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2019 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.


BIJ ONS GEDOOPT
Op zondag 15 oktober werden in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek twee kindjes gedoopt.
Eerst was er het Heilig Doopsel van Elise Lemmens, dochter van Steve Lemmens en Bie Schierhout; zij wonen aan de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Cedric Lemmens en Marlies Schierhout.
En dan het doopsel van Liv Vuerinckx, dochter van Kris Vuerinckx en Karen Buisset van de Dutselstraat. Peter en meter zijn Steve De Keyzer en Sofie Scheys.
Op zaterdag 28 oktober werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Louis Boogaerts, zoon van Willem Boogaerts en Inge Lahey; zij wonen in de Dutselhoek. Peters zijn Jurgen Lahey en Pieter Boogaerts.
Op zaterdag 18 november werd Seppe Bolsens in de Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Seppe is de zoon van Paul Bolsens en Greet Bloemen; zij wonen op de Leuvensebaan. Peter en meter zijn Gerard Bloemen en Martine Vanclair.
Op zaterdag 2 december werd in onze Sint-Mauruskerk Daan Piron gedoopt, zoontje van Inge Piron. Peters zijn Kevin Piron en Michael Piron.
Op zaterdag 9 december werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt: Elise Vuegen, dochter van Roel Vuegen en Nohaleen Vanderleenen uit de Dellestraat. Peter en meter zijn Kris Vuegen en Julie Van der Straeten.
Op zondag 18 maart 2018 werd in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek Stien Hendrickx gedoopt door Pastoor Penne. Ze is de dochter van Ria Hendrickx; samen met zus Janne wonen ze aan de Leuvensebaan. Peters zijn Koen Hendrickx en Geert Driesen en meters zijn Els Willems en Annick Holvoet.
Op zaterdag 7 april werd in onze Sint-Mauruskerk Nathan Pieters door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Ken Pieters en Geraldine Parys; ze wonen aan het Asseltveld. Peter en meter zijn Marco Chessa en Nadine Dirven.
Op zaterdag 14 april werd in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne Hasse Goris gedoopt. Hasse is de dochter van Kris Goris (+) en Sigrid Maene, van de Chartreuzenberg. Peter en meter zijn Hugo Goris en Sara De Wever.
Op zondag 29 april werd in onze Sint-Mauruskerk Eden Peeters door Pastoor Penne gedoopt. Eden is de zoon van William Peeters en Dorien Sellekaerts, uit de Kartuizerstraat. Peter en meter zijn Pieter Sellekaerts en Inge Puttemans.
Op Pinksterzondag 20 mei werd Floor Hendrickx in onze Sint-Mauruskerk gedoopt door Pastoor Penne:. Floor is de dochter van Mattias Hendrickx en Inne Meulemans uit Linden. Peter en meter zijn Hans Meulemans en Niky Hendrickx.
Basil Torfs, zoontje van Dries Torfs en Lore Demeulenaere uit de Kortrijksebaan; peter en meter zijn Bram Demeulenaere en Karen Torfs.
Gust Demeulenaere, zoontje van Saartje Demeulenaere uit Kessel-Lo; peter en meter zijn Dries Torfs en Bieke Demeulenaere.
Op zaterdag 28 juli werd in onze Sint-Mauruskerk Lewis De Meyer door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is de zoon van Cedric De Meyer en Chana De Win uit Muizen. Peter en meter zijn Dries Aerts en Danielle Antoine
Op zondag 5 augustus werd Lewis Vangilbergen in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Lewis is het zoontje van Joeri Vangilbergen en Marianne Carlon; zij wonen in de Kapeldreef. Peter en meter zijn Maarten Wiets en An Vangilbergen.
Op zondag 5 augustus werd Leander-Lewis De Vulder in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Leander-Lewis is het zoontje van Jimmy De Vulder en Dorien Cooreman uit Sint-Niklaas. Peter en meter zijn Jarry De Vulder en Rita De Sadeleer.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 28 juli hebben Bart Schots en Nele Barthier uit de Verhaegenstraat elkaar in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Leuven het ja-woord gegeven in het kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Agnes Tuyls, Aline Adams, Linda Carlu en Wim Barthier.
Op zaterdag 6 oktober hebben Matthias Laermans en Camille Lagae uit Zaventem elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk. Getuigen waren Michael Boey, Bastien Richard, Olivia Lagae en Noemie Braeckeveld.
Gods Zegen voor hun toekomst.


OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

CA VA, ALLES GOED, ALLES GOED …?
Met deze noot eindigde op zondag 25 november de viering van Christus Koning in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek.
Chiro Holsbeek-dorp wil een plek zijn voor iedereen, om als vrienden samen te leven, te spelen en te delen, elk met onze gevoelens en emoties. Niet eenvoudig om in deze tijd van perfectie je ware gevoelens te mogen tonen. Chiro slaagt erin met het jaarthema ‘ça va?!’ om verder te kijken dan de façade en om ook onze binnenkant te mogen laten meetellen en bespreekbaar te maken, zelfs als het niet goed gaat. Weet dat ook Jezus ons liefdevol aanvaardt zoals we zijn. Hij geeft telkens opnieuw kansen wanneer de dingen niet lopen zoals we gehoopt of gedroomd hadden. Door met negatieve gevoelens ergens terecht te kunnen, kunnen onze geest en gedachten weer gezond worden. En met een gezonde en gevoede geest, kan ook de buitenkant weer mooi worden.
Proficiat aan de leiding en aan alle chiroleden voor deze geslaagde viering van Christus Koning!

OKRA 55+ - Holsbeek
De kern van OKRA 55+ - Holsbeek Sint-Maurus nodigt u graag uit eens kennis te komen maken met de maandelijkse ledenbijeenkomsten. Die hebben telkens plaats in de Sint-Mauruszaal op de tweede donderdag van de maand. Je kan er een lekkere kop koffie komen drinken of een praatje maken. Soms zijn er ook activiteiten of een uitstap.
Wil je meer weten, dan kan je altijd terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve
Thomas (tel.: 016 44 71 73), Agnes Vanderweyen (tel.: 016 44 32 30), Jerry Debrun (tel.: 016 41 66 20) en Mariette Verhaegen (tel.: 016 44 49 39).