Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 283171 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

zaterdag 8 december
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e Jgt. Simonne Noppen
Jgt. Firmin Lontie
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Geestmolenstraat, Gravenstraat, Rodeberg en Roostweg
Lector: Godelieve Nys
Misdienaar: Hanna De Bent
Vormelingen: Eulalie Van Tendeloo en Atlienxe Schepers

maandag 10 december
19.00 u: Eucharistieviering
H. Mis ter ere van de Heilige Wivina voor een bijzondere intentie

zaterdag 15 december
17.30 u: Eucharistieviering
Viering van Zondag Gaudete
met de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode
Intentie:
José Simon en ouders (zielenschaal)
Lector: Hugo Wets
Misdienaar: Eduardo Verissimo
Vormelingen: Artan en Egon Helewaut

maandag 17 december
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de H. Wivina
H. Mis voor Elisa Geerinck


OP DE HELFT VAN DE ADVENT – VIERING MET ONZE VORMELINGEN
Aanstaande weekend, zaterdag 15 en zondag 16 december, vieren we de derde zondag van de advent. We noemen die zondag “zondag Gaudete”, het verwijst naar de intredezang “Verheugt u in de Heer”, we zitten dan op de helft van de advent. Het is een bijzondere zondag vanwege de liturgische kleur: de priester draagt dan een roze kazuifel. Door het paarse van de advent begint het licht te schijnen van Kerstmis en daarom dragen we de roze kleur.
We vieren zondag Gaudete met onze vormelingen. Op zaterdag 15 december om 17.30 uur met de vormelingen van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode in de kerk van Sint-Pieters-Rode en om 19 uur met de vormelingen van Holsbeek in de Sint-Mauruskerk in Holsbeek. Op zondag 16 december om 10.30 uur vieren we het met de vormelingen van Nieuwrode in de kerk van Nieuwrode.
In de vieringen van dit weekend wordt ook een collecte gehouden voor Welzijnszorg, ze maken werk van structurele armoedebestrijding in eigen land.

BOETEVIERING EN PERSOONLIJKE BIECHTGELEGENHEID ROND KERSTMIS
Rond de grote feesten van ons geloof is het een goed gebruik om boetevieringen te houden en persoonlijke biechtgelegenheid aan te bieden. Dat willen we doen op woensdagavond 19 december in de kerk van Kortrijk-Dutsel. Om 19 uur is er een Heilige Mis met boeteviering. Na de Mis is er gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, tot 20 uur.

KERSTVIERINGEN 2018
We zitten midden in de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.
Om u tijdig te kunnen voorbereiden, geven we nu al even de tijdstippen mee waarop de kerstvieringen in onze parochiefederatie zullen plaatshebben.
Op maandag 24 december zijn er kerstavondvieringen om 19.00 uur in Sint-Pieters-Rode en om 21.00 uur in Holsbeek Sint-Maurus. Om 24.00 uur is er een stemmige Middernachtmis in de kerk van Kortrijk-Dutsel.
Op Kerstdag – dinsdag 25 december – vieren we kerstmis om 09.00 uur in Kortrijk-Dutsel en om 10.30 uur in Nieuwrode.
Pastoor Penne, de pastorale werkster en allen die zich als vrijwilliger voor onze kerken inzetten, hopen u op deze vieringen te mogen begroeten.


RADIO MARIA WORDT ZEVEN
Op woensdag 12 december viert Radio Maria zijn zevende verjaardag. Heel wat van onze parochianen zijn vertrouwd met Radio Maria. Twee keer in de week, op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 uur wordt vanuit de Sint-Mauruskerk van Holsbeek de Mis uitgezonden en zo zijn wij even de grootste parochie van Vlaanderen.
Deze zevende verjaardag wordt gevierd en iedereen is van harte welkom in de feestmis in de kerk waar ook de studio’s zijn, aan het Sint-Reneldisplein 23 in Leuven - Egenhoven. De Mis begint om 19.00 uur. Onze hulpbisschop, Mgr. Koen Vanhoutte, is hoofdcelebrant. Daarna is er een receptie voor iedereen.
Van harte welkom!

MET JE OUDE KLEREN MAAK JE NIEUWE MATEN
Tijdens het weekend van 15 en 16 december zamelt Wereldmissiehulp in onze parochiefederatie nog bruikbare goederen in (kleding, schoenen, linnen, dekens, …).
U kunt deze goederen o.m. brengen naar de kerken van Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur en op zondag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wereld Missie Hulp is een vzw die ontwikkelingsprojecten over de hele wereld steunt, hoofdzakelijk met middelen die ze uit de inzameling van kledij haalt. Deze kledij wordt deels in deze projecten ingezet en deels verkocht om met de opbrengst ervan projecten financieel te steunen.

Aan de kerk van Nieuwrode staat er ook een rode kledingcontainer, waarin het hele jaar door nog draagbare kledij, schoenen, lakens en dekens kunnen gestopt worden.

WMH financieel steunen kan ook op rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van het Fonds Vrienden van Wereld Missiehulp met als gestructureerde mededeling 016/0890/00077. Voor giften vanaf 40,00 euro krijg je een fiscaal attest. Daarmee geniet je van 45% belastingvermindering. Zo kost een gift van 40 euro je maar 22 euro. Hartelijk dank!

VERNIEUWING ABONNEMENT KERK en LEVEN
Normaal gezien hebt u als abonnee op Kerk en Leven onlangs een brief in de bus gekregen met de vraag u opnieuw te abonneren voor 2019.
Voor de betaling daarvan gebruikt u best de gegevens van de brief die u in uw brievenbus gekregen hebt. Mocht u deze brief niet meer vinden, dan kan het ook door overschrijving van 36,00 euro op rekeningnr.: BE57 0682 2027 8135. Vergeet dan niet duidelijk naam en adres te vermelden als mededeling.
Wie nog contant wilt betalen, kan terecht bij: Leon Thuys (Gobbelsrode 120), Rudy Janssens (Wingeweg 38), Adri Vissers (Kraaikant 41) of Paul Greveraars (Langestraat 49). Vergeet niet dit tijdig te doen, zeker voor 7 december!
Als u later betaalt, dan mist u waarschijnlijk de eerste nummers van het nieuwe jaar.
In elk geval hopen wij u ook in 2019 onder onze trouwe lezers te mogen rekenen.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september vorig jaar worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

NOVEENKAARSEN
Veel mensen branden graag een noveenkaars, een kaars die negen dagen brandt. Vanaf Lichtmis zullen er in onze kerken overal noveenkaarsen voorzien worden. Voor elke parochie is er een eigen noveenkaars gemaakt:
 Voor Holsbeek Sint-Maurus met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Holsbeek, zoals ze ook in het gemeentewapen staat;
 voor Kortrijk-Dutsel met de afbeelding van “ons” beeld van de heilige Catharina;
 voor Sint-Pieters-Rode met de afbeelding van het Mariabeeld uit de kerk en van “ons” beeld van de heilige Wivina;
 voor Nieuwrode met de afbeelding van het beeld van de heilige Lambertus dat vooraan in de kerk staat.
Tijdens de vieringen van 3 en 4 februari zullen we de kaarsen voorstellen en vanaf dan zijn ze ook beschikbaar, aan 3,50 euro per stuk. Misschien ook mooi om eens weg te geven, zo een kaars met de afbeelding van iets uit het eigen dorp.

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Promotie: vier maanden gratis lidmaatschap!
Wie in september, oktober, november of december 2018 aansluit bij Okra Sint-Pieters-Rode door betaling van het lidmaatschap is meteen lid tot eind 2019.
Inlichtingen: Marleen Van Bael - tel: 016 622 921 - marleenvanbael@hotmail.com
of bij een van de bestuursleden.

KOORREPETITIES
De repetities van het Sint-Ceciliakoor van Sint-Pieters-Rode zullen vanaf maandag 12 november gedurende 6 weken op maandag plaatshebben i.p.v. op dinsdag. Deze repetities beginnen dan telkens aansluitend op de eucharistieviering van 19.00 uur.


11 NOVEMBER – HERDENKING
Zoals in de andere parochies had ook in Sint-Pieters-Rode een herdenking van de Wapenstilstand van 100 jaar geleden plaats. Bijzonder elk jaar opnieuw is toch wel de aandacht die er ook naar de Poolse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gaat. Op het kerkhof liggen immers vijf Poolse militairen begraven, die in 1943 boven het grondgebied van het dorp neergeschoten zijn.
De eucharistieviering in de kerk en de bloemenhulde aan de Belgische en Poolse graven wordt dan ook telkens bijgewoond door een delegatie van burgerlijke en militaire Poolse overheden en door Polen die in ons land wonen. Voor de tweede keer op rij was er ook een flinke delegatie van een Poolse scoutsgroep, die één van de Poolse gesneuvelden als ‘held’ in de naam van haar groep draagt.
Na de middag namen zij in Heverlee ook nog deel aan een Poolse eucharistieviering, n.a.v. hun Nationale Feestdag, die ook op 11 november gehouden wordt.

KVLV – BLOEMSCHIKKEN
Op maandag 10 december houdt KVLV – Sint-Pieters-Rode een bloemschikavond voor kerstmis. Afspraak om 19.00 uur in het Kloosterhof.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Conny Deroost (0479 38 39 44).

BOWLINGAVOND
Op donderdag 13 december houdt Landelijke Gilde Sint-Pieters-Rode zijn 2e bowlingavond van dit seizoen. Afspraak om 19.30 uur aan de kerk voor gezamenlijk vertrek of rechtstreeks in de Anglo - bowling (Pleinstraat - Holsbeek), om 20.00 uur.
Nieuwe spelers én supporters zijn nog steeds welkom!
De volgende avonden hebben telkens plaats op de 2e donderdag van de maanden januari tot en met maart 2019.

VIERING VAN DE HEILIGE WIVINA
Vanouds wordt de heilige Wivina in Sint-Pieters-Rode vereerd. Er is haar kapel in de Langestraat; er zijn haar beeltenissen en het glasraam in onze kerk. Elk jaar wordt ze gevierd op 17 december. In twee Missen in onze kerk zullen we dit jaar bijzonder bidden om haar voorspraak. Op maandag 17 december om 19 uur in de avondmis en op zaterdag 22 december om 17.30 uur in de weekendviering. We zullen dan telkens haar beeld een ereplaats geven en na de Mis is er gelegenheid om de relikwie van de heilige Wivina te vereren. We blijven deze oude devotie in ere houden.

KERSTFEEST SAMANA
Op maandag 17 december vieren onze SAMANA-leden Kerstmis. Zij worden om 11.30 uur in het Kloosterhof verwacht. Na een drankje en een woordje en gebed van Pastoor Penne genieten we van een lekkere maaltijd en een gezellig samenzijn; Rond 16.00 uur wensen we elkaar een Zalig Kerstmis en ‘Wel thuis’.
Inschrijven is nodig bij de ziekenbezoekers.

OKRA 55+ - Trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op dinsdag 18 december is het kerstfeest, om 12.30 uur in het Kloosterhof. Eerst is er een aperitief en nadien een feestmaaltijd. Daarna tijd om te ontspannen. Inschrijven voor 9 december bij Marleen Van Bael (tel: 016 622921).

Op woensdag 19 december: fietstocht van ongeveer 45 km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur stipt aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de fietstocht afgelast.
Inlichtingen: Gilbert Janssens - tel: 0497 389 813.