Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 292727 .

Nieuws > Parochienieuws Sint-Pieters-Rode

SINT-PIETERS-RODE

maandag 20 mei
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Bernardinus van Siena
H. Mis uit Stichting

zaterdag 25 mei
11.30 u: Eerste communieviering
voor deze kinderen uit Kortrijk-Dutsel: Lotte De Smedt, Charlotte en Hannah Fierens, June Michiels en Lode Pardon en uit Sint-Pieters-Rode: Berta Kaluz, Tieben Lapeirre, Alena Schepers, Eloise Verlinden en Arthur Corvers

17.30 u: Eucharistieviering
Intentie:
José Simon en ouders (zielenschaal)
Lector: Godelieve Nys

maandag 27 mei
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Augustinus van Canterbury
H. Mis uit Stichting

woensdag 29 mei
Vooravond OH Hemelvaart
19.00 u: Eucharistieviering
Intentie:
Herbert Struys en Ieteke van der Weijden (zielenschaal)
Lector: Hugo Wets

zaterdag 1 juni
17.30 u: Eucharistieviering
Intenties:
1e jaargetijde voor Paula Labro
Maria van Meensel (zielenschaal)
Eduard Celis
Straatviering voor de levende en overleden bewoners van Rodestraat
Lector: Paul Greveraars

maandag 3 juni
19.00 u: Eucharistieviering
Gedachtenis van de heilige Carolus Lwanga en gezellen
H. Mis uit Stichting

VORMSELVIERINGEN
Op zaterdag 11 mei ontvingen 22 jongens en meisjes uit de parochies Sint-Pieters-Rode, Nieuwrode en Kortrijk-Dutsel het Heilig Vormsel. Deken Stefaan Callebaut uit Bierbeek diende namens onze bisschop het Heilig Vormsel toe.
Op zaterdag 18 mei ontvingen 17 jongens en meisjes uit de Holsbeekse geloofsgemeenschap het Heilig Vormsel. Deken De Gendt uit Leuven diende het Heilige Vormsel toe.
Proficiat voor onze vormelingen en hun families.

CHRISTELIJKE AANWEZIGHEID IN DE MEDIA
De omhalingen tijdens de eucharistievieringen van 1 en 2 juni dienen voor het financieren van de aanwezigheid van de katholieke kerk in de media. Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

FEDERATIEBEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL
Elke parochie van onze federatie kent de traditie van een jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deze tradities willen we graag verder zetten met de hele federatie. Dit jaar zullen we daarom met onze vier parochies samen op bedevaart naar Scherpenheuvel gaan op Pinkstermaandag 10 juni.
Om 16.00 uur bidden we er de Rozenkrans; we verzamelen daarvoor om 15.50 uur aan het onthaalcentrum De Pelgrim. En om 18.00 uur draagt Pastoor Penne voor ons de mis op in de basiliek.
Er wordt geen bus ingelegd. Ieder van ons kent Scherpenheuvel en de weg ernaartoe. Hoe je ook komt, met de auto, per fiets of te voet, we hopen dat je er bij zult zijn, dat we elkaar kunnen ontmoeten bij Onze-Lieve-Vrouw en er één worden in gebed. Mocht je van plan zijn om te voet te gaan of te fietsen, laat dit dan snel weten aan Leon Thuys (tel. 0485 57 87 67 of leonthuys@yahoo.com) Misschien zijn er anderen die graag willen aansluiten.

OPEN INFOAVOND PASTORALE REGIO’S
Vanaf 1 september worden de huidige dekenaten van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen herverdeeld in vier pastorale regio’s: Halle, Mechelen, Leuven en Tienen. Elke regio zal gestuurd worden door een regioploeg.
Op dinsdag 18 juni stelt hulpbisschop Koen Vanhoutte de regioploeg van de Pastorale Regio Leuven voor op een open infoavond, om 20.00 uur in de Sint-Jacobskerk, Goudbloemstraat 28 - 3000 Leuven.
Parkeren kan op het Sint-Jacobsplein.
Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon 015 29 84 51 vóór 5 juni.VORMSELVIERING
Op zaterdag 18 mei om 15.00 uur heeft in de kerk van Sint-Pieters-Rode het vormsel plaats voor 17 vormelingen uit Holsbeek Sint-Maurus. Dit zijn hun namen:
Simon Aerts, Lore Boon, Antoon De Vos, Seppe Haake, Jorben Joly, Jonas Louw, Helena Maes, Robbe Maes, Matthias Van Wiele, Wies Vanoyenbrugge, Jinte Willocx, Vigo Van Beneden, Thomas Vandenhove, Bram Vanbroeckhoven, Laurens Abts, Naomi de Graaf en Myrthe Minnen.
Vormheer is E..H. Dirk De Gendt, deken van Leuven.
Opgepast: er is die avond geen avondviering in Sint-Pieters-Rode!

BEDEVAARTEN NAAR SCHERPENHEUVEL
Op zondagmorgen 19 mei vertrekt er om 05.00 uur een voettocht naar Scherpenheuvel aan de Sint-Mauruskerk in Holsbeek; wie mee stapt, kan om 10.00 uur daar de H Mis bijwonen.
(Contactpersoon: rudy.janssens@telenet.be)
Op Pinkstermaandag 10 juni is er een bedevaart vanuit onze federatie: iedereen vertrekt op eigen initiatief, maar om 16.00 uur is er in Scherpenheuvel een gezamenlijk rozenkransgebed en om 18.00 uur een eucharistieviering in de basiliek.
(inlichtingen bij leonthuys@yahoo.com).

FEDERATIEBEDEVAART
Op vrijdag 31 mei gaan we met de parochiefederatie Holsbeek op bedevaart, deze keer naar Halle en Alsemberg.
Om 09.00 uur vertrekt de bus in Nieuwrode op de hoek van de Plamootstraat en de Zandstraat (wegens werken in het dorp). Hij rijdt dan via de andere kerken (Sint-Pieters-Rode, Kortrijk-Dutsel en Holsbeek Sint-Maurus, waar ook kan opgestapt worden.
Om 11.00 uur is er een eucharistieviering in de Basiliek van Halle, daarna middageten in restaurant ‘Boelekewis’, op weg naar Alsemberg, waar er om 16.00 uur een rozenkransgebed is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna is er nog een broodmaaltijd in ‘Krijmerie Kwadeplas’. De terugkeer in Holsbeek is voorzien rond 19.00 uur.
De deelnameprijs hiervoor is 40.00 €, vervoer met liftbus, 3-gangen middagmaal en avondmaal met koffie, twee sandwiches en taart inbegrepen.
Inschrijven en betalen kan tot ten laatste 25 mei bij: Carine Vandeput (0474 825 803) in Holsbeek, Achille en Irene Frooninckx-Van Kriekingen (0473 99 34 19 of 016 62 00 73) in Kortrijk-Dutsel, Godelieve Nys (0478 38 57 54) in Sint-Pieters-Rode en bij Juliette Van Meerbeek (016 56 17 31) in Nieuwrode.
Betalen kan ook via overschrijving op BE50 7343 9102 7318 van Federatie Holsbeek met vermelding : Bedevaart Halle 2019, naam, aantal en opstapplaats.

GEBEDSMOMENTEN TIJDENS DE MEIMAAND
Het is een oude Vlaamse traditie om in de meimaand bij Mariakapellen te bidden.
De parochiefederatie Holsbeek sluit aan bij deze traditie door in de vier parochies bij een aantal kapellen het rozenkransgebed te bidden:
• op donderdag 16 mei aan de kapel van de Vliet in Nieuwrode;
• op donderdag 23 mei aan de kapel op de Molenberg in Kortrijk-Dutsel, ter hoogte van Ganzepoelstraat 13.
• op maandag 27 mei aan de kapel op de Houwaartse baan in Sint-Pieters-Rode.
Deze gebedsstonden hebben telkens plaats om 20.00 uur, behalve die in de tuin van het WZC, die begint om 19.00 uur.
Langs Maria naar Jezus!

MEIBEDEVAARTEN
De maand mei is ook de maand waarin vele verenigingen bedevaarten organiseren; in onze kontreien gaat men dan meestal naar Scherpenheuvel.
Op zondagmorgen 19 mei, dan vertrekt er om 05.00 uur een voettocht aan de Sint-Mauruskerk in Holsbeek; wie mee stapt, kan om 10.00 uur naar de H Mis in Scherpenheuvel. (Contactpersoon: rudy.janssens@telenet.be)
Op Pinkstermaandag 10 juni tenslotte, dan is er nog een bedevaart vanuit onze federatie: iedereen vertrekt op eigen initiatief, maar om 16.00 uur is er een gezamenlijk rozenkransgebed en om 18.00 uur een eucharistieviering in de basiliek (inlichtingen bij leonthuys@yahoo.com).

En dan is er ook nog de Federatiebedevaart, op vrijdag 31 mei, deze keer naar Halle en Alsemberg. Vertrek met de bus langs de vier kerken tussen 09.00 en 10.00 uur, voor een H Mis in de basiliek van Halle om 11.00 uur. Middagmaal op weg naar Alsemberg, waar er om 15.00 uur een rozenkransgebed is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarna is er nog een koffiepauze, voor de terugkeer naar huis.
Inlichtingen hierover bij godelieve.nys@gmail.com en carine.vonck-vandeput@skynet.be.

U ziet het, er zijn gelegenheden genoeg om Moeder Maria tijdens de maand mei te ontmoeten.

YOUTUBE
N.a.v. het bericht van vorige week i.v.m. de filmpjes over Kortrijk-Dutsel die op www.youtube.com te zien zijn – als je ‘Kortrijk-Dutsel’: in het zoekvak intikt - laat pastoor Penne weten dat ook zijn aanstellingsviering van 15 augustus 2017 op zijn Youtube-kanaal kan bekeken worden. De link daarvoor is:
https://www.youtube.com/watch?v=TvxPZrUFTS4.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

DOOPSEL
Op zondag 1 oktober 2017 doopte diaken Achilles Sente zijn achtste achterkleinkind Nina Van Bael. Zij is de schattige dochter van Simon Van Bael en Livia Alen en de kleine zus van Sofia. Zij wonen in de Langestraat. Peter en meter zijn Tim Van Bael en Sarah Ronse.
Op zondag 29 oktober werd in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt: Fee Paenhuys, dochter van Freek Paenhuys en Ilse Pauwels;zij wonen in het Kerkebos (Nieuwrode). Peter en meter zijn Wim Pauwels en Mathilde Abts.
Op zondag 12 augustus 2018 werd Wannes Merckx in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wannes is de zoon van Jacob Merckx en Lies Delobel; zij wonen op de Houwaartsebaan. Peter en meter zijn Neal Harding en Gerda Ghoos.
Op zondag 18 november werd Rosalie Cortoos in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Pedro Cortoos en Krista Abts uit de Dutselstraat in Kortrijk-Dutsel. Meters zijn Hilde Abts en Hilde Somers.
Op zaterdag 24 november werd June Tuyteleers in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Hans Tuyteleers en Veerle Vercammen uit de Langestraat. Meters zijn Chiara Van den Put en Gwenny Willems.
Op zondag 10 maart 2019 werd in onze Sint-Pieterskerk Liesa Rochtus door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Kevin Rochtus en Gina Verrijt uit de Gravenstraat. Meters zijn Gitte Verrijt en Peggy Macquoy.
Op zondag 5 mei werd Vic Costrop in onze Sint-Pieterskerk door Pastoor Penne gedoopt. Vic is de zoon van Stefaan Costrop en Sylvie Socquet uit Kessel-Lo. Peter en meter zijn Marc Costrop en Stephanie Socquet.
Gods Zegen voor dit gezin.

KERKELIJK HUWELIJK
Op zaterdag 26 mei 2018 hebben Raf Smets en Liesbeth Vermeiren in onze Sint-Pieterskerk elkaar in het kerkelijk huwelijk een ja-woord gegeven. Getuigen waren Kurt Smets en Hilde Vermeiren. Liesbeth en Raf wonen samen met hun dochtertjes Lien en Nele in de Schubbeekstraat.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode :
Op woensdag 15 mei: fietstocht van ongeveer 40- 45km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de tocht afgelast.
Op dinsdag 21 mei: maandelijkse ledenvergadering in het Kloosterhof. Om 12.30 uur is er een warme maaltijd en nadien tijd om te ontspannen met kaarten en de lotto spelen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael tel: 016 622921 of 0495 854 097 of bij een van de bestuursleden.

OKRA 55+ - trefpunt Sint-Pieters-Rode
Op woensdag 15 mei: fietstocht van ongeveer 40-45km. Het tempo wordt aangepast aan de deelnemers. Vertrek om 13:00 uur aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. Een drankstop is voorzien. Bij regen wordt de tocht afgelast.
Op dinsdag 21 mei: maandelijkse ledenvergadering in het Kloosterhof. Om 12.30 uur is er een warme maaltijd en nadien tijd om te ontspannen met kaarten en de lotto spelen.
Inlichtingen: Marleen Van Bael tel: 016 622921 of 0495 854 097 of bij een van de bestuursleden.

OPGEPAST!
Op de zaterdagen 11 en 18 mei zijn er in de kerk van Sint-Pieters-Rode vormselvieringen, om 15.00 uur in de namiddag. Die zaterdagen zijn er uitzonderlijk GEEN avondvieringen!

BIDDEN BIJ DE MARIAGROT (2)
Op maandagavond 6 mei kwam een tiental mensen samen bij de Mariagrot, achter de kerk van Sint-Pieters-Rode. Samen hebben ze gebeden en gezongen n.a.v. Meimaand, Mariamaand.
In Sint-Pieters-Rode wordt deze maand nog één keer het rozenhoedje gebeden, op maandag 27 mei om 20.00 uur aan de kapel op de Houwaartse baan (ter hoogte van nr. 41).